torstaina, syyskuuta 09, 2004

Maaseutupolitiikka

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta uuden aluepolitiikan kulmakivi, FM Antti Saartenoja, väitös Turun yliopisto. Globalisaatio syventää kaupunkien ja maaseudun eroja.
Aluepolitiikkaa harjoitetaan tänä päivänä tilanteessa, jossa alueiden menestyminen on entistä selvemmin sidoksissa kansainvälisen toimintaympäristön kehitykseen. EU:n jäsenyys ja globalisaatio ovat kaventaneet valtion roolia kehityksen ohjaajana ja liittäneet alueet entistä välittömämmin osaksi kansainvälistä taloutta ja politiikkaa.
Alueellisten keskusten merkitys kehityksen vetureina on tästä syystä korostunut, mikä näkyy myös aluepolitiikan painottumisena kilpailukykyisten kaupunkien kehittämisen suuntaan.
Vuorovaikutuspolitiikka tarvitsee vastuullisen kaupungin ja aktiivisen maaseudun Alueiden sisällä keskeinen haaste on se, miten kaupunkien ja maaseudun motivaatio ja valmiudet vuorovaikutteiseen toimintaan kehittyvät.
Lähetä kommentti