lauantaina, marraskuuta 27, 2004

Redovisa kopplingar

De forskare som inte redovisar kopplingar till företag kan förlora sitt ekonomiska bidrag från det Svenska Vetenskapsrådet. Andra skäl för indragning kan vara att man lämnat oriktiga uppgifter eller handlat oetiskt.
Svenska bönder lever längre, är friskare och går i mindre utsträckning till läkare än övriga landsbygdsbor och stadsbor, visar en undersökning som påbörjades 1989 och omfattar 1200 lantbrukare i nio kommuner.
Lähetä kommentti