perjantaina, toukokuuta 04, 2007

Maailmanluokan Tuotekehitys

Maailmaluokan Tuotekehitys

Maailmanluokan tuotekehityksen mallit muuttuvat. Aikaisemmin tuotekehitysosasto löytyi yrityksestä lukitun oven takaa, johon oli merkitty pääsy kielletty, jonne kaikilla ei ollut vapaata pääsyä.

Verkottumisesta on puhuttu parikymmentä vuotta. Suurten yritysten tuotekehitys on verkottunut maailman laajuisiksi toiminnoiksi; osia ja kokonaisuuksia kasataan yllättävissä paikoissa. Keksijöitä ei piiloteta erillisiin koppeihin tai kiinteistöihin, seinät ovat kaatuneet ja yhteistyötä tehdään yli kieli- ja kulttuurirajojen. Tällainen toimintatapa on siirtymässä entistä pienempiin yrityksiin.

Kehitystyö pilkotaan moduuleiksi, teorioita viilataan ”huippuyliopistoissa”, ideoita hiotaan instituuteissa, osia kasataan yrityksissä, protoja kokeillaan autotalleissa, käyttöliittymiä parannellaan ohjelmistojen kehitysyksiköissä, strategioita sorvataan think-tankeissa, ulkonäköä parannellaan trendipajoissa ja design-verstaissa, viestintää täsmennetään pr-toimistoissa, tuotteiden toimintoja kokeillaan testaus-yksiköissä ja laatupajoissa, kokonaisuutta luodaan ohjatusti hujan ajan eri puolilla maailmaa.

Tuotekehityksen johtaminen vaatii moniammatillisen, rajat ylittävän yhteistyön ymmärtämistä. Jonkun täytyy hallita kokonaisuuksia, koska muuten palapelin osaset eivät koskaan osu oikeisiin kohteisiin. On tajuttava pienten komponenttien ja ohjelmien osuus kokonaisuudessa. Lisäksi tuotekehitystä tehdään kovassa aikapaineessa.

Yksityisen keksijän ja pelle-pelottoman autotalli-metafora toimintaympäristönä joutuu kovalle koetukselle. Maailmanluokan tuotekehityksen johtajalta vaaditaan teknologiaosaamisen ja ymmärtämisen lisäksi kykyä johtaa verkottuneita tiimejä. Onneksi tähän tarkoitukseen on olemassa hyviä viestinnän ja vuorovaikukseen apuvälineitä.

Uusinta uutta on, että kehitystyö hajoaa entistä selvemmin yrityksen oman omistuksen (ownership) ulkopuolelle. Perinteinen, hierarkkinen komentotalous ei enää toimi. Command – Control malliset yritykset kohtaavat haasteita, joissa management by perkele (Pärkele på svenska) ei enää toimi.

Blogit, wikit, foorumit, sosiaaliset media-alustat, Google apps’it ja muut verkostovälineet tuovat saman (globaalin) toimintamallin myös yksittäisten keksijöiden ulottuville. Globaalinen verkostotalous ei enää ole pelkästään suuryritysten yksinoikeus. Sinä ja minä ja Hentun Liisa voivat keksiä ja kehittää uusia hilavitkuttimia hyödyntäen maalimanlaajuista osaamista.

Pienten yritysten täytyy vain irrottautua pienuuden umpikujastaan. Minä-Osaan-Kaiken-Yksin yrittäjämallin tilalle tarvitaan globaalisti ajattelevia ja toimivia mikroyrittäjiä. Kuka tunnustautuu tämän uuden sukupolven edustajaksi? Think Globally, Act Locally ohjetta joudutaan myös muuttamaan muotoon Act Globally and Sell Locally.

Lähetä kommentti