perjantaina, lokakuuta 19, 2007

Biowatteja Luostolta

Helge: Ollille tiedoksi. Tässä hiukan taustatietoja bioenergian Supply Chain Management - toiminnanohjauksen tarpeista.

Lusto WWW: "Vuonna 2004 metsähaketuotanto oli Biowatilla noin 1,5 miljoonaa megawattituntia. Tavoitteena on kasvattaa sen määrää edelleen 5 miljoonaan megawattituntiin asti vuosikymmenen loppuun mennessä.

  • Kyseisen energiamäärän tuottamiseen tarvitaan hakkuutähdettä, kokopuuta ja kantoja noin 2,5 miljoonaa kiintokuutiota.

Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi Biowatti hakee uusia yhteistyömuotoja ja kumppaneita metsäenergian hankintaan. Pellettituotanto siirtyi yrityskaupassa pois Biowatilta mutta pelletin raaka-ainetoimittajana Biowatti jatkaa edelleen.

  • Kierrätyspolttoaineet, purut, kuoret ja polttohakkeet ovat edelleen pääosassa Biowatin tuotevalikoimaa.

Tietojärjestelmien luomisessa edetään Biowatti Oy on tilannut Fifth Element Oy:ltä paikkatieto- ja työnohjausjärjestelmän, jolla voidaan ohjata työtehtäviä

  • Biowatin noin 400 ajoneuvoon ja työkoneeseen. Omien tietojärjestelmien luominen tuli ajankohtaiseksi Metsäliitosta irtautumisen ja ulkopuolisen hankinnan lisääntymisen vuoksi.

Fifth Element Oy:n JobDispatcher - tuotteen pohjalta toteutettava ohjausja paikkatietojärjestelmä mahdollistaa keskitetyn optimoinnin työtehtäville ja ajoreiteille.

  • Lisäksi tiedot voidaan välittää suoraan työkoneissa tai henkilöstöllä oleviin mobiililaitteisiin. Mobiililaitteista voidaan antaa palautetietoa työn etenemisestä. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa sekä la"
Lähetä kommentti