maanantaina, lokakuuta 22, 2007

Painelaitekoulutusta Varkaudessa

Energia-alalla on menossa nopea globaali muutosvaihe, jonka arvioidaan kestävän ainakin seuraavat kaksikymmentä vuotta. Takana on pitkä epävarmuuden jakso, jonka aikana energiateollisuus on lykännyt investointeja, koska energia- ja investointipolitiikka tärkeillä markkina-alueilla on ollut muutosvaiheessa

Suomalainen energiateknologia on maailmalla nyt hyvin kysyttyä, koska meillä on vahvaa osaamista ympäristöystävällisistä ja tehokkaista menetelmistä. Tulevaisuus rippuu kuitenkin paljon siitä, miten hyvin paikallinen teollisuus pystyy houkuttelemaan osaavaa työvoimaa eri tehtäviin.

Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, LTY on ollut mukana kehittämässä ja suunnittelemassa Varkauden painelaiteakatemian toimintaa, kertoo LTY:n professori Lasse Koskelainen Lauantaina 20.10. 2007 Sinin Savo nimisessä ilmaisjakelulehdessä.

LTY:llä on Varkaudessa toimipiste, jonka puitteissa tehdään tutkimustyötä paikallisen teollisuuden kanssa. Tämä toimipiste kehittää yliopiston palveluita ja etsii Varkauden alueen yrityksille sopivia yhteistyömuotoja ja -aloja.

Energia- ja konetekniikan alat ovat Varkaudessa ovat keskeisiä tutkimusaloja. Yliopisto tähtää varkaudessa kansainvälisen tason huippututkimukseen ja yliopistotutkintojen tasoiseen koulutuksen osalta on pitemmällä tähtäyksellä tavoitteena tarjota myös DI-tutkintoon tähtäävää opetusta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Painelaite-, voimalaitos- ja energiateollisuus kohtaa uusia haasteita. EU:n alueella uusia vaatimuksia painelaitealalle on tuonut painelaite-direktiivi ja sen mukaiset standardit, jotka ovat olleet käytössä nelisen vuotta.

Voimalaitos- ja energiateollisuus onkin maailmanlaajuisesti melkoisessa murroksessa. Uusia energiamuototekniikoita etsitään kuumeisesti. Tähän tarpeeseen räätälöitiin Varkaudessa uutta painelaiteosaajien koulutusta yhteistyössä Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa.

Uusi Varkauden Painelaiteakatemian koulutusohjelma käynnistyi 5.10.2007. Varkaudessa on pitkät perinteet alan konepajateollisuudessa ja poikkeuksellisen merkittävä osaamiskeskittymä.

Painelaiteosaaminen on Varkauden teollisuuden kannalta elintärkeä alue ja sen keskittäminen Varkauteen kannattaa. Muilla paikkakunnilla Suomessa ei ole samanlaista lähtökohtaa asian toteuttamiseksi.

Yliopistoissa ja korkeakouluissa alan tutkimus ja koulutus ovat hajallaan eri puolilla ja projekteja hoidetaan yhteistyöverkkojen avulla. LTY on omalta osaltaan mielellään mukana Varkauden osaamiskeskittymän kehittämisessä.

LTY:n puolelta Varkauden teollisuudelle soveltuvia vahvoja osaamisalueita ovat muun muassa voimalaitos- ja ympäristötekniikka, bioenergia ja konetekniikka.Helge V. Keitel digitalvillages Back in Loviisa. Monday dedicated to bioenergy, boilers and bioreactors. I've new ideas and insights we've been working with since the 90's. Try to discuss the global issues on Twitter and Jaiku. Collecting new information and digging some old stuff we've in our data-bases.


Lähetä kommentti