keskiviikkona, marraskuuta 21, 2007

Mennään metsään innovoimaan

Metsäteollisuuden innovaatioita tarvitaan edelleen; niin teknisiä ja taloudellisia kuin sosiaalisia ja ekologisiakin innovaatioita.

Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden kannalta keskeisin innovaatio on:
  1. kilpailukykyisen puuhuollon ja
  2. ympäristönsuojelun tehokas, resursseja haaskaamaton yhdistäminen Suomessa.
Tässä onnistuminen vaatii erityisesti sosiaalista ja ekologista innovatiivisuutta. Varaa kovin suurille ylilyönneille ei ole, ei mihinkään suuntaan. Tuontipuun varaan rakennettua kapasiteettia ollaan muutamassa niin, että tuontiriippuvuus vähenee.

Lisään näiden perusinnovaatioiden joukkoon:
  • Uudet jalosteet
  • Biojalostamot
  • Materiaalien yhdistämiset
  • Bio-paperit
Lähetä kommentti