keskiviikkona, marraskuuta 21, 2007

Metsästä kannattavaa tuotantoa

Metsäteollisuuden taloudellinen tuloksenteko on pysynyt heikkona, suotuisista makrosuhdanteista huolimatta.
 1. Internet tunkee paperin reviirille
 2. Sosiaalinen media vie mielenkiintoa välittömään vuorovaikutukseen
 3. Sähköinen kirja hyökkää pokkareiden eli paper-backien kimppuun
 4. Digitaalinen todellisuus hallitsee ihmisten mieliä
Keskustelu kyvystä kestää seuraava matalasuhdanne on vilkastunut ja pääomaa on karannut muille toimialoille.
 1. Suomalainen puujalka ontuu
 2. Tehtaita lopetetaan, linjoja suljetaan
 3. Nokialla menee hyvin
 4. Kännykkäkin kaappaa itselleen lisää huomiota (aikaa)
Keskustelu on meilläkin muuttunut 1990-luvulta jolloin amerikkalaisten yritysten tapaa karsia investoinnit ja maksimoida kassavirta omistajilleen pidettiin yleisesti suunnannäyttäjänä tulevaisuuteen.
 1. Nyt investointeja karsitaan myös öljyteollisuudesta (USA)
 2. Meillä Neste Oil investoi
Euroopassa metsäteollisuus on kilpailukykyinen ja hyvin hoidettu, mutta tuotot ovat alle pääoman kustannuksen ja huomattavasti alle yritysten itselleen asettaman vaatimustason.

Rakenteellinen riippuvuus vientituloista euroalueen ulkopuolella on lisääntynyt: huonosti kannattava viennin lisäys on nostanut kapasiteetin käyttöastetta seitsemällä prosenttiyksiköllä
vuodesta 2001.
 1. Samalla paperin käyttö vähenee, huomio siirtyy ruutuun

Euron pysyessä vahvana tulokset ovat pysyneet heikkoina ja viimeaikaiset päätökset uuden kapasiteetin rakentamiseen Euroopassa ovat hämärtäneet tulosparannusnäkymiä.
 1. Tilanne on entisestään vaikeutunut 2007
Aasian kysyntä kasvaa muita alueita voimakkaammin, mutta kasvumahdollisuuksia on myös seuraamassa runsas määrä uutta kapasiteettia. Sektorilla toimivan yrityksen on oltava kilpailukykyinen pystyäkseen nauttimaan kasvun lisäksi myös kannattavuudesta.
 1. Kiinalaiset tulevat tuotannollaan myös Eurooppaan
Etelä-Amerikka on ollut sijoittajien silmissä paras alue riskin ja tuoton tasapainottamiseen. Alueen teollinen kehitys on pitkälti perustunut vientiin. Sellu on ollut pääasiallinen vientituote, mutta nyt aletaan alueelle kaavailla myös vientikonseptiin perustuvaa hienopaperikapasiteettia ja jopa sanomalehtipaperikapasiteettia.
 1. Siirrämmekö paperikoneita Etelä-Amerikkaan?
Paperialan taloudellinen kehitys suhteessa muihin perusteollisuusaloihin on ollut heikko. Osittain tästä on seurannut että yksityinen pääoma on kasvanut omistajana; yritys joka ei pysty kilpailemaan pääomasta julkisilla markkinoilla niiden tyypillisillä ehdoilla voi olla varsin hyvä sijoituskohde kassavirtaa maksimoivan sijoittajan omistuksessa.
 1. Kilpailukykyä parannetaan kapasiteettia karsimalla
 2. Tuotantoa siirretään Suomessa rannikon uusimmille tehtaille
 3. Kuljetusosaamisen (SCM) nousee arvoon arvaamattomaan
Lähetä kommentti