torstaina, marraskuuta 08, 2007

Sähköinen tarinankerronta

Heikot signaalit
 1. Kohdekertomukset
 2. Missä rakennetaan?
 3. Mitä menetelmää käytetään?
 4. Kerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja
Miten hyvin rakentajat tietävät puun käytön mahdollisuuksista?
 1. Tunnistetaanko puurakentamisen edut?
 2. Puhutaanko aiheesta, rakenneratkaisuista?
 3. Suomi 24, Jaiku, Twitter, Blogit, Keskustelupalstat
Asemointi (positioning)
 1. Keskusteleva lähestymistapa (conversational techniques)
 2. Päiväkirjamerkinnät
 3. Ajankohtaisiin trendeihin sitominen
 4. Strategisten mallien kehittäminen (big deal ajattelutapa)
Kaveruuksien rakentaminen
 1. Kaverit kertovat tarkasti, kun haluamme tietää, kuka, mitä, miksi, milloin
 2. Mikkelissä, Joensuussa, Espossa, Sipoossa, Oulussa, Tampereella, Turussa...
Luovaa tarinankerrontaa
 1. Visiointi ja visiojohtaminen
 2. Kuvan ja tekstin yhdistäminen
 3. Käsikirjoitustekniikat
Markkinoinnista
 1. Product
 2. Price
 3. Place
 4. Promotion
 5. Politics
Asiantuntija-aiheet
 1. Pienen piirin tavoittaminen
 2. Ensivaikutelmasta syvempään ja analyyttisempään
Reflektio
 1. Palaaminen alkuvaiheen pidempiin aiheisiin reflektoimalla
Ketkä lukevat?
 1. Lukijoiden jakautuminen alueellisesti
 2. Miten tarkasti haluamme poimia esille?
 3. Palaavatko?
 4. Voimmeko ohjata sisällöllä?
 5. Eteneminen
 6. Tottumus
 7. Kerromme mitä on tapahtunut
 8. Web 2.0: Twitter, Jaiku, keskustelevat mediat
Reach out
 1. Maailmanlaajuinen mielenkiinto
 2. Verkon levittäminen
 3. Kieli- ja kulttuurirajojen ylittäminen
 4. Kulttuurisesti edellä olevat
Kerääminen (Collect)
 1. Kosketuspintojen kerääminen
Analyysi
 1. Mitä kannattaa tehdä?
 2. Tarkat kohdealueet
 3. Hahmoanalyysi (pattern analyzis)
 4. Nopea eteneminen
Mihin menetelmä sopii?
 1. Strategian kehittämiseen
 2. Paikallistason taktiset toimenpiteet
 3. Säästää aikaa
Suojamuurien läpäiseminen
 1. Rakojen ja aukkojen löytäminen
 2. Epävarmuustekijöiden poistaminen
 3. Pelon poistaminen
Ainutlaatuinen (Unique)
 1. Uraa uurtavaa työtä
 2. Rinnakkaisprosessointi
 3. Uudet toimintamallit
Lähetä kommentti