perjantaina, marraskuuta 09, 2007

Tutkimus ja kehitystyö

Tutkimus ja kehitystyö eli T&K on viimeisen 20 vuoden aikana noussut entistä tärkeämpään asemaan taloudellisen kasvun tekijänä ja talouspolitiikan välineenä. T&K-toimintaan ja sen tuloksiin kohdistetaan entistä enemmän odotuksia: sen toivotaan edistävän
  • tuottavuutta
  • innovaatioita
  • kestävää talouskasvua
  • kilpailukykyä
T&K-panostuksen toivotaan luovan tietointensiivistä kasvua ja vauhdittavan innovaatioiden syntyä. T&K:n merkitys on viime vuosina korostunut selvästi kansainvälisissä tutkimuksissa.

Muuttuneen ajattelun taustalla vaikuttavat teknologian murros, Euroopan talouden integraatio (SF näkökulma) ja globalisaatio.

Nopean teknologian kehitys ja varsinkin 1990-luvun lopun informaatioteknologian siivittämä nopea kasvu ovat kasvattaneet teknologiaan kohdistettuja odotuksia. Samalla kun teknologian ja innovaatioiden tarjoamat kasvumahdollisuudet näyttävät parantuneen, ovat perinteiset kansallisen kasvupolitiikan keinot rapautuneet.

Innovaatioiden, osaamisen ja alueellisen kilpailukyvyn merkitys kansallisessa talouspolitiikassa on Euroopan integraation myötä korostuneet.

Lähetä kommentti