perjantaina, marraskuuta 09, 2007

Työstämme "ibm" yksikköä jonka potentiaali 100 M€

Tutkimme eri variaatioita. Alla oleva lineaarinen laskelma antaa keskivertonäkökulman, mutta alueellisia variaatioita on. Pohdimme Think Tankissa maakohtaisia palvelurakenteita. Korkean kustannustason maissa painopiste on uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisessä. Tuottavuuden kasvussa ja kasvuvauhdissa on suuria eroja eri kansantalouksien, alueiden, toimialojen ja yritysten välillä.

  • Meillä yksikkökoot kasvavat
  • Mittakaavaetujen hyödyntäminen
  • Tuottavuutta voidaan kasvattaa lisäämällä kapasiteetin käyttöastetta
  • Innovaatiot ovat keskeinen keino kilpailukyvyn saavuttamisessa
  • Tukitoimintojen ulkoistaminen ja tuottaminen suuremmissa yksiköissä
  • Nopeisiin muutoksiin vastaaminen tapahtuu RAF / SOF / C5
Olemme työstäneet "ibm" yksikköä. Sovelluslaboratoriosta avautuva polku johtaa noin 100 Me maailmanlaajuiseen liiketoimintaan. Investoinnit ovat 25 Me plus / miinus jotakin. Tarvitsemme 100 kenttäyksikköä. Jokainen yksikkö käsittelee 10 - 20 tehdasta. Jakauma näyttää seuraavalta:

No Maa Kpl
1 Suomi - metsäteollisuus on keskiössä
2
2 Ruotsi - metsäteollisuus
3
3 Norja - metsäteollisuus
1
4 Tanska - elintarvike
1
5 Saksa - metsä, ruoka, ympäristö
4
6 Ranska - metsä, ruoka ja vesistöt
4
7 Hollanti - ympäristö
1
8 Belgia - ympäristö
0
9 Espanja - metsä, agri ja ympäristö
2
10 Portugali 1
11 Italia 1
12 Puola 1
13 Sveitsi 1
14 Itävalta 1
15 Unkari 1
16 Romaania 1
18 UK 2
19 USA - keskitymme metsäteollisuuteen
30
20 CDN - keskitymme metsäteollisuuteen
5
21 JPN - metsä ja ympäristö
5
22 Kiina - metsä ja ympäristö ja vesistöt
20
23 Intia - metsä ja ympäristö
10
24 Etelä-Afriikka 3
25 Argentiina - metsä ja ympäristö
1
26 Venäjä - metsä ja ympäristö
4
27 Muut 10
28 Yhteensä 115


Operatiiviset kustannukset ovat 30 - 40 miljoonaa euroa. Kenttätoimenpiteiden johtamisen keskus on Suomessa. Täällä toimii 15 - 20 henkilön ydinryhmä. Lisäksi tarvitaan SOF / RAF C5 johtoryhmiä alueille (regions).

Kaikkein kehittyneimmissä kohteissa toimialan yritykset ovat toimialan tuottavuushuipun tuntumassa. Innovaatiot ovat tällöin keskeinen tuottavuuden kasvun lähde. Innovaatioiden systemaattinen tuottaminen edellyttää taas jatkuvaa panostusta T&K-toimintaan.

Sovelluslaboratoriossa (MobFOBM) on kahden hengen miehitys. Koko organisaatio työllistää 200 - 300 henkilöä. Kustannukset vaihtelevat jonkin verran maittain. Kohdealueet saattavat jossain määrin varioida. Kustannusjahti on päällimmäisenä jossain ja Pohjoismaissa metsästetään innovaatioita.

Läpimenoajaksi arvioimme viisi vuotta.
Lähetä kommentti