keskiviikkona, marraskuuta 21, 2007

Ymmärrämmekö metsien innovaatioita?

Jotkut väittävät, että kysymykseen mitä suomalaiset haluavat metsiltä ja metsäsektorilta tulevaisuudessa ei löydy systemaattista analyysiä olemassa olevista tulevaisuuskatsauksista.

Katsauksissa ei ole tarkasteltu riittävästi uusia mahdollisuuksia kuten mm. bioenergiaa ja uusia metsiin perustuvia tuotteita ja palveluita (esimerkiksi ekosysteemipalvelut) sekä teknologian kehityksen vaikutuksia.
  1. Miten Internet vaikuttaa?
  2. Mitä sosiaalinen media tekee?
  3. Sähköinen kirja puskee paperin markkinoille?
  4. Olemmeko valmiita bio-pohjaiseen talouteen?
  5. Onko bioenergian lisääminen uhka vai mahdollisuus?
  6. Miten teollisuuden rakennemuutos vaikuttaa alan kiinnostavuuteen?
Bioenergian tarkasteltu on ollut lähinnä jo olemassa olevien tekniikoiden ja mahdollisuuksien analysointia, kehittämistä ja hyödyntämistä.

Selluteollisuuden biojalosteet ja puuperusteisia liikenteen polttoaineita ja niiden vaikutuksia metsille, metsäteollisuudelle ja raakapuumarkkinoille ei ole yksityiskohtaisesti tarkasteltu.

Ilmastopolitiikka, fossiilisten polttoaineiden saatavuus ja hinta, teknologian kehitys (mm. bio- ja informaatioteknologia) vaikuttavat markkinoiden ja metsäsektorin kehitykseen?

Miten metsä,- energia, -ympäristöpolitiikka tulisi koordinoida ja kuinka tutkimusta ja kehitystyötä käytännössä suunnata, jotta uudet mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää?
  1. Kaikki resurssit käyttöön
  2. Innovaatioiden syväanalyysiä tarvitaan


Lähetä kommentti