maanantaina, joulukuuta 31, 2007

Bioenergialaitokset

Suomalaisen konepajateollisuudelle bioenergia-laitosten vienti on pitkään edustanut potentiaalista tulevaisuuden alaa. Öljyn ja energian hinnan nousu tasoittaa tietä uusille markkinoille.

Markkinoilla kaivataan monialaiseen osaamiseen ja verkottuneeseen yhteistyöhön tukeutuvaa, useita polttoaineita hyödyntävä bioenergia-alan innovaatiota.

Bioenergian hyödyntäminen edellyttää aina paikallisia selvityksiä biomassan saatavuudesta, toimitusten jatkuvuudesta, hinnasta ja laadusta.

Hankkeiden päätöksentekoa varteen tarvitaan myös taloudellisia laskelmia, elinkaarilaskelmia ja sosiaalista yhteistyötä päätöstä tekevän yrityksen tai yhteisön kanssa.

Pienemmillä kunnilla (globaali tarkastelu) tai yrityksillä (kasvihuone, kiinteistön omistaja, elintarvikeyritys, kyläyhteisö, saha, puunjalostusyritys tms.) ei välttämättä ole teknis-taloudellista osaamista arvoketjun hallintaan ja prosessin kokonaisvaltaiseen läpiviemiseen.

Kokonaisoperaation läpivieminen mallinnetaan ensin Suomessa, josta löytyy tarvittava osaamisinfrastruktuuri ja palvelu-tuotantomallia viedään yhteisvoimin maailmalle.

Luonnollisia yhteistyötahoja ovat Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto, ammattikorkeakoulut, VTT ja suomalaiset alan insinööritoimistot ja laitetoimittajat.

Rakennan tarkempaa listaa kumppaneista.


Lähetä kommentti