torstaina, joulukuuta 06, 2007

Bioenergian tulevaisuuden mahdollisuudetBiokaasua fermentoimalla paikallinen bioenergian käyttö maatiloilla voisi yleistyä. Biomassaa ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja ja siksi hajautusta tukevat teknologiat ovat toivottavia.

Biojätteiden saatavuus lähialueelta on toiminnan lähtökohtana. Voimme käyttää maatiloilla esim. sikaloiden ja karjatilojen lantaa bioprosessissa.
 • Fermentaatiosta tulee metaania
 • Käytämme kaasutusta hyväksi
 • Saadaan kaasutuksen muodossa
 • Maatilajätettä ja peltojätettä voidaan hyödyntää

Suomessa biomassasta valtaosa on metsäteollisuuden jätettä, jota voidaan hyödyntää suurissa yksiköissä. Maatiloilla huomiomme keskittyy:

 • Lantaan, joka fermentoidaan
 • Mädättäminen tapahtuu happivapaasti ja siitä tulee hienoa polttoainetta
 • Käytämme jätevesiasemien kiinteää jätettä
Montako lehmää tarvitaan talon lämmittämiseen? Onko taloudellisesti kannattavaa? Jos haluamme sähköä tehdään, silloin täytyy miettiä konversioteknologiaa:
 • Polttokenno
 • Mikroturbiini
 • Täytyy olla tekniikka, jolla tuotetaan sähköä
Teknisiä keinoja:
 • Kaasumoottoreita
 • Mikroturbiineja on 1-2 Suomessa käytössä
 • Polttokennot
 • Konversioteknologiat
 • Laimeita ja epäpuhtaita kaasuja
Lähetä kommentti