sunnuntaina, joulukuuta 02, 2007

Kymijoki: Bioteknologian ja Mikrobiologian kaupallistaminen

KYMIJOKI VIRTAA: 2007.12.02 15.50 | Bioteknologian kaupallistaminen

Bioteknologian ja Mikrobiologian kansainvälisille markkinoille pyrkivän haasteet alkavat alkuvaiheen tuotekehittelyn jälkeen.

Ensin innovaattorin täytyy kyetä todistamaan tuotteensa vaikuttavuus. Se vaatii työtä monessa maassa, useissa tehtaissa, kohteissa, ja erittäin laajaa tutkimusaineistoa.

Tämän jälkeen tutkimusaineisto pitää julkaista ja maailma pitää saada vakuuttuneeksi siitä, että tuote, menetelmä, palvelujärjestelmä todella parantaa vaikkapa paperikoneen mikrobiologista kokonaishallintaa.

Jotta läpimurto ei tuntuisi liian helpolta, tuotteelle pitää vielä löytyä jakelukanava.

TMBC-tuotealustaa ei kannata kehittää pelkästään Suomen markkinoille, vaan tavoitteet pitää olla kauempana.

Markkinoita riittää, sillä pelkästään metsäteollisuuden kohteita on maailmassa useita tuhansia. Mikrobiologisen kokonaishallinnan ongelmat ja ratkaisut ovat kaikkialla samanlaisia.

Lisätyötä aiheuttaa kuitenkin se, että globaalit tuotteet vaativat paikallisen tukiorganisaation. Esimerkiksi tietojärjestelmätuotteet pitää linkittää yhteen paikallisten järjestelmien kanssa.

Tässä suhteessa olemme tehneet järkeviä valintoja operaation alkuvaiheessa. Integroinnin ongelmat ovat hallittavissa, mutta työmentelmien opettamiseen joudutaan panostamaan.

Vaikka perustuote ja -palvelu on sama, voi lopputuote (palvelujärjestelmä) poiketa alkuperäisestä paljonkin.

Bioteknologian ja mikrobiologian markkinoilla pitää siis toimia sekä paikallisesti että globaalisti.

On ihme, että kaikkien näiden vastusten ja vaatimusten edessä jotkut uskaltavat ja jaksavat yrittää. Vielä suurempi ihme lienee se, että aika ajoin joku onnistuu.
Lähetä kommentti