tiistaina, joulukuuta 18, 2007

UPM Sulkee Kajaanissa PK4:sen

Metsäyhtiöiden sopeutuminen markkinatilanteeseen jatkuu. Stora Enso, M-Real ja eilen jälleen uusi ilmoitus UPM:ltä.

UPM:n listalla on monta kipeää toimenpidettä. Yhtenä näiden joukossa on Kajaanin PK4:sen sulkeminen.

Näin asiasta kirjoittaa pääkirjoituksessaan Kainuun Sanomat.

UPM tiukentaa yhä Kajaanin tavoitteita 17.12. - 17:04
Kajaanin Puutavaraosakeyhtiö aloitti toimintansa sata vuotta sitten, kun sahaus alkoi Kajaanissa. Paperiakin Kajaanissa on valmistettu vuodesta 1919 saakka.

UPM antoi Kajaanin juhlavuotensa päätteeksi henkilöstölleen ja kaupungille ikävän joulutervehdyksen. 60 henkilöä irtisanotaan ja lisäksi 110 joutuu lomautetuksi, kun paperikone 4 seisautetaan 10 kuukauden ajaksi.

Erikoissanomalehtipaperin tuotanto jatkuu Pk 3:lla ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin tuotanto Pk 2:lla.

Irtisanomiset koskevat joka kymmenettä henkilöä Tihisenniemellä. Määrä on huomattava, kun tiedetään, että tehtaan kehitysohjelmassa on muutaman vuoden aikana jo vähennetty noin neljäsosa henkilöstöstä. Samaan aikaan tuotantoa on nostettu.

UPM jatkaa näin suomalaisten metsäyhtiöiden uutta henkilöstöpolitiikkaa, jossa kannattavuuden nostamisesta ja tuotannon tehostamisesta palkitaan työsuhteita lopettamalla. Ja jälleen kerran ratkaisuja perustellaan ulkoisilla tekijöillä.

UPM-Kajaania koskevia päätöksiä perustellaan sanomalehtipaperin heikolla markkinatilanteella, puun hinnalla ja saatavuudella sekä kasvaneilla energiakustannuksilla. Nähtävästi tärkein tavoite on vähentää paperia markkinoilta hinnan nostamiseksi.

Vanhaan aikaa Kajaani Oy saattoi hankkia sähköä ”omakustannushintaan” puoliksi omistamaltaan Kainuun Voimalta. Kun KaVon edullinen sähkö nyt kiertää UPM Energian kautta Kajaanin paperikoneille, sen hinnoittelu on markkinaehtoisempaa. Ainakin se on liikesalaisuuden piirissä.

Vaikka seisokin yhteydessä puhutaan puun hinnasta ja saatavuudesta, UPM aikoo edelleen ostaa Kainuusta saman määrän puuta kuin aikaisemminkin. Ja muualta Kajaaniin aikaisemmin hankittu puu ohjataan muille tuotantolaitoksille. Eli puumarkkinoihin seisokilla ei periaatteessa olekaan vaikutusta ainakaan suoranaisesti. Välillisesti tilanne toki voi hillitä hintakehitystä.

Vaikka tehtaan tuotannon määrä suhteessa kustannuksiin on parantunut ja tehdasta pidetään yhtenä konsernin tehokkaimmista, kilpailukyky ei yhtiön mukaan ole vieläkään riittävän hyvä.

UPM:n sanomalehtipaperialan johtaja Hartmut Wurster sanoo, että Pk 4 voidaan käynnistää uudelleen vuonna 2009. Edellytyksenä on, että markkinatilanne kehittyy myönteisesti. Jos näin ei käykään, kone nähtävästi seisoo edelleen, pahimmassa tapauksessa pysäytetään kokonaan.

Itävallan Styermühlin paperikone pysähtyy samasta syystä kahdeksi kuukaudeksi ensi vuoden alussa. Seisokkien pituus kielii Kajaanin geoekonomian heikkoudesta. Etäällä pohjoisessa sijaitseva yksikkö on logistisesti heikommassa asemassa kuin markkinoiden keskellä pyörivät laitokset. Itävallassa raaka-aineena on sitä paitsi kierrätyskuitu, jonka jalostus ei vaadi kallista sähköä.

Kun suomalaisten metsäyhtiöiden strategioita on julkisuudessa viime aikoina puntaroitu, on Kajaanin yksikkö usein mainittu UPM:n kriittisimpänä laitoksena. On ajateltu, että UPM saattaa lopettaa Kajaanin samoin perustein kuin StoraEnso on lopettamassa Kemijärven sellutehtaan. Tuotantoa keskitetään logistisesti edullisempiin rannikon yksiköihin.

Näistä huolista on tietysti keskusteltu myös Kainuussa. Tähän saakka Tihisenniemeltä saadut viestit ovat kuitenkin olleet rohkaisevia. Tuotantoa on tehostettu ja koneisiin investoitu. Henkilöstöohjelma on viety läpi. On kehitetty toimiva menetelmä mäntyhiokkeen käyttöön. Äskettäin uutisoitiin UPM-Kajaanin uudesta oppisopimuskoulutuksesta nuorten ammattilaisten saamiseksi alalle.

Parasta UPM:n uutisessa on seisokin väliaikaisuus. Maailmanmarkkinat ratkaisevat, muuttuuko tilanne pysyväksi.


Lähetä kommentti