lauantaina, huhtikuuta 12, 2008

Biokaasua lannasta komissaari!

Vehmaalla, vakkasuomalaisessa metsikössä lymyävässä teollisuuslaitoksessa tuotetaan vihreää Sähköä Fortumille Biovakka Oy:n tehtaalla, joka valmistaa biokaasua 20 sikatilan lannasta ja suurkeittiöiden ruuantähteistä sekä elintarviketeollisuuden sivuvirroista, joille on vaikea löytää muuta käyttöä.
 1. sianlanta
 2. suurkeittiöiden ruuantähteet
 3. elintarviketeollisuuden sivuvirrat
 4. margariinin valmistuksesta kerätään kelpaamaton kasvisrasva
Raaka-aineesta puolet tulee sikatiloilta, puolet muualta. Biovakan liiketoimintamallin ytimenä on porttimaksu vastaanotettavasta lannasta. Teollisuuden jätteistä peritään maksu. Fortum maksaa myös tuotetusta "vihreästä sähköstä".
 1. Biovakka tekee sähköä 1,5 MW
 2. Lämpöä 1,7 MW
 3. Tulevaisuudessa pääosa tuloista tulee energian ja ravinteiden myynnistä
Lämmöstä yhtiö kuluttaa itse valtaosan (ilmeisesti haihduttamiseen ja kuivaamiseen) ja sähköstä kymmenen prosenttia. Ylijäämälämpö menee nyt hukkaan, mutta yhtiö etsii sille käyttäjää.
 1. kasvihuonekasvattaja
 2. tulevaisuudessa tuloa myös ravinteiden kauppaamisesta
 3. rakeistusmenetelmällä tehtaalle tulevasta biomassasta viidesosa kiinteytän fosforirakeiksi
 4. pellolle levitettynä lannasta valmistetut fosforirakeet eivät haise
 5. toinen viidennes muuttuu typpiravinteiksi ja typpifosforiravinteiksi
Vuonna 2007 Biovaikka Oy myi:
 1. 4 000 MWh sähköä (vastaa 340 000 litraa öljyä)
 2. Vuonna 2008 sähköntuotanto kasvaa uuden kaasumoottorin ansiosta
 3. Tulevaisuudessa ehkä myydään metaania kaasuautoille
Jätevedet menevät kunnalliselle puhdistamolle.

Biokaasuyhtiön rinnalle on perustettu Biovakka Suomi, jonka nimissä on tarkoitus pystyttää kymmenen biokaasulaitosta eri puolille Suomea.
 1. Ensimmäistä rakennetaan Turkuun
 2. Jämsänkoskella tarkoitukseen on varattu tontti
 3. Nastolassa arvioidaan ympäristövaikutuksia
 4. Nurmossa jätetty ympäristölupahakemus
 5. Lapualla jätetty ympäristölupahakemus
Toimitusjohtaja Janne Lehtonen arvioi, että "tulevaisuudessa biokaasulaitokset joutuvat maksamaan biomassoista, joista vielä nyt saadaan vastaanottomaksu".

Biovakka keskustelee maakaasuyhtiö Gasumin kanssa puhdistetun biokaasun siirtämisestä kaasuverkkoon. Autojen polttoaineeksi myytävä maakaasu on metania.

Lähde: HS 31. maaliskuuta 2008
Lähetä kommentti