tiistaina, huhtikuuta 15, 2008

Etelä-Pohjanmaan Tuulivoimaa

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy (EPV) on sähkön ja lämmön tuotantoon ja hankintaan erikoistunut suomalainen energia-alan yritys. Toimintamme perustuu EPV:n omistamien ja käytössä olevien sähkönhankintaresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen osakkaittensa eduksi. EPV kertoo, että "Osakkain on 22 suomalaista energia-alan ja teollisuuden toimijaa".

Pitänee tutustua tarkemmin toimintaan...

EPV hankkii vuosittain n. 4 500 GWh sähköä, joka vastaa noin 5 % koko Suomen sähkön käytöstä. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 122,1 miljoonaa euroa. Yhtiön toimipaikka sijaitsee Vaasassa ja konsernin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 17 henkilöä.
EPV:n strategisena tavoitteena on kasvattaa sähköntuotanto-omistuksiaan entistä ympäristöystävällisempään suuntaan ja vastata omalta osaltaan EU:n asettamiin uusiutuvan energian lisäämisvelvoitteisiin. EPV:llä on tällä hetkellä kaksi tuulivoimaan erikoistunutta tytäryritystä: Rajakiiri Oy ja EPV Tuulivoima Oy.

Seuraan mielenkiinnolla tuulivoiman kehitystä, miten se asettuu suhteessa muihin uusiutuviin. Suurimmat tuulivoimalat voidaan sijoitta 150 metrin korkeuteen ja niiden teho on 10 MW. Loviisassa valmistetaan 1 ja 3 MW tuulivoimaloita. Euroopassa Espanja rakentaa eniten tuulivoimakapasiteettia tällä hetkellä.
Lähetä kommentti