lauantaina, kesäkuuta 28, 2008

Nurmijärven bioenergiatuotannosta

Nurmijärven Sähkön asiakaslehdessä 2/2006 kerrotaan: "Sähkön ja lämmön tuotanto hakevat sekä talouden että ympäristövaikutusten kannalta edullisimpia tuotantomuotoja. Nurmijärvellä kaukolämmöstä noin 70 prosenttia tuotetaan ympäristöystävällisillä biopolttoaineilla. Rajamäen kaukolämpö tuotetaan raskaalla polttoöljyllä. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen uuden biopolttoaineita käyttävän lämpökeskuksen rakentamisesta. Rakentaminen aloitetaan kesän aikana ja lämmöntuotanto uudella laitoksella aloitetaan vuoden 2007 alussa. Lämpökeskusinvestointi maksaa noin 3,9 miljoonaa euroa."

"Toteutuksen myötä kotimaisten polttoaineiden osuus lämmön tuotannossa nouse Nurmijärvellä noin 90 prosenttiin, päästöt pienenevät ja kaukolämmön hinta pysyy asiakkaillemme kohtuullisen vakaana," kuvailee Nurmijärven Sähkön toimitusjohtaja Heikki Koivisto.

Loviisalaiset vieraina

Loviisan puolesta ry:n jäsenet tutustuivat ennen juhannusta (2008) Nurmijärven Sähkön 8 + 2 megawatin lämpövoimalaitokseen Nurmijärven kirkonkylässä.

Nurmijärven Sähkön toimitusjohtaja Heikki Koivisto kertoi Klaukkalan, Kirkonkylän ja Rajamäen biovoimaloista ja niistä saaduista kokemuksista.

Palamisen merkitys näkyy alla olevassa lausunnossa

Koiviston mukaan puuainesten polttaminen Nurmijärven biolämpölaitoksella on niin tehokasta, että tuhkasta on enää jäljellä vain raskasmetalleja ja kiviaineista. Puun käytön pitää olla tehokasta myös siksi, että puusta kilpailevat monet muut käyttäjät.

Näin asiasta kerrotaan Klaukkalan Alueportaalissa:
Kirkonkylän kaukolämpökeskus otettiin käyttöön joulukuussa 2002. Laitoksen kattilana on 8 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella. Savukaasut” piipusta ei ole savua, vaan puhdasta vesihöyryä.
Nurmijärven Sähkö ei saa lähiympäristöstä tarvittavaa polttopuumäärää, vaan joutuu hakemaan biopolttoaineen joukkoon tarvittavaa turvetta Keski-Suomesta saakka. Polttopuu tulee lähempää.

Nurmijärven Sähkö Oy on mukana Fennovoimassa, joka suunnittelee ydinvoimalaa Ruotsinpyhtäälle. Muita pienempiä Fennovoiman jäseniä ovat Nurmijärven lisäksi nämä energialaitokset:
  1. Keravan
  2. Lahden
  3. Mäntsälän
  4. Porvoon
  5. Tammisaaren
  6. Vantaan
Loviisan asukasmäärä vastaa asukasmäärältään Nurmijärven kirkonkylää.

Porvoon Energia rakensi vuonna 2005 Loviisan kaupunkia varten 7 MW hakekattilan kaukolämpöä varten, ja nyt on vuorossa rakentaa aluelämpöverkosto Loviisan Valkoon.

Itä-Uusimaa on Suomen energiatuottoisin maakunta, mutta edes Loviisan kaupunki ei pysty nykytekniikalla hyödyntämään Loviisan ydinvoimalan ylimäärälämpöä, joka huuhdellaan mereen kalojen lämmikkeeksi.

Mereen juoksutetulla lämmöllä pystyttäisiin pitämään pääkaupungin tönöt lämpöisinä ympäri vuoden, mutta jäähdytysveden hyödyntämiselle ei ole vielä olemassa toteutuskelpoista suunnitelmaa.

Suomi24 keskustelee aiheesta

Nurmijärvellä osataan bioenergia
Kirjoittanut: (rog) 24.6.2008 klo 21.50

Puuainesten polttaminen on niin tehokasta, että tuhkassa on enää jäljellä vain esim. raskasmetalleja ja kiviainesta. Niin tehokkaasti palaa kaikki, mikä vaan on poltettavissa, joten kyseinen tuhka ei ole mitään maanparannusainetta. Tehokasta puun käytön pitääkin olla, koska nykyään puusta kilpailee niin moni muukin. Nurmijärven Sähkö ei saa lähiympäristöstä tarvittavaa polttopuumäärää, vaan joutuu hakemaan biopolttoaineen joukkoon tarvittavaa turvetta Keski-Suomesta saakka. Polttopuu tulee lähempää. Lue lisää:
Lähetä kommentti