sunnuntaina, kesäkuuta 29, 2008

Pistohiekka ja Puumala 22.6.2008

Ajoimme Irjan kanssa autolla 22.6.2008 Pistohiekan kautta Loviisaan. Uskomaton paikka. Sateesta huolimatta huomiomme kiinnittyi maisemaan. Lisätietoja Puumalasta on viime aikoina tullut telkkarin kautta. Päätin poiketa Puumalan kunnan kotisivuilla. Mitä siellä kerrotaan?

  1. 3 000 rantakilometriä
  2. 1 000 saarta

"Puumala on todellinen saaristokunta, jonka 3000 rantakilometriä ja 1000 saarta vetävät puoleensa niin mökkiläisiä, veneilijöitä kuin muitakin lomalaisia. Rauhallinen pikkukunta muuttuu kesällä vilkkaaksi, kun vapaa- ajanasukkaat ja turistit saapuvat Saimaan kauneimpaan kuntaan nauttimaan maaseudun rauhasta ja kirkonkylän persoonallisista palveluista. Saimaan Gibraltariksi mainitussa satamassa tunnelma on heinäkuussa kuin suoraan etelän mailta", kerrotaan Puumalan kunnan verkkosivuilla.

KOMMENTOIN PISTOHIEKAN OSAYLEISKAAVA

"Hankkeessa laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Pistohiekan alueelle. Osayleiskaavatyö kattaa rakentamisen ja liikenteen tarpeet, virkistys- ja suojelutarpeet, sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Yleiskaavassa selvitetään myös ne alueet, jolla rakentaminen on mahdollisesti muodostunut tai muodostumassa niin merkittäväksi, että lisärakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Nämä alueet osoitetaan osayleiskaavassa."

Helsingissä puhuttiin viime viikolla isosta Pistohiekkaan liittyvästä hankkeesta. Tarkoituksena on rakentaa 20 000 neliötä matkailua palvelevaa toimintaa. Tarkempia yksityiskohtia ei vielä ole tiedossani, mutta jatkan aiheen tutkimista.

"Osayleiskaavan ratkaisuilla pyritään vaikuttamaan mm. alueen vetovoimaisuuden hyödyntämiseen niin asuinalueina kuin myös elinkeinoalueina, jotka tähtäävät kunnan elinkeinorakenteen monipuolistamiseen ja työpaikkaomavaraisuuden nostamiseen."

Alueen vetovoimaisuus ja sijainti suhteessa Pietariin on ilmeisesti osatekijänä uudessa hankkeessa. Puumalasta ei on hyvät yhteydet Lappeenrantaan ja Imatralle ja sitä kautta Venäjälle.

"Yleiskaavoituksen perustavoitteena on muodostaa suunnittelualueelle toimiva maankäytönratkaisu kokonaisuutena, jossa maanomistajien maankäyttötavoitteiden lisäksi on huomioitu lähiasukkaiden ja kuntalaisten maankäyttötarpeet ja alueen luonnonarvot huomioiva luonnonsuojelu."

Tamperelainen Ramboll Oy on ilmeisesti osayleiskaavan tekijä.

"Pistohiekka on suunnittelualueena vaativa ja monitahoinen. Suunnittelun yhtenä keskeisenä periaatteena on kansalaisten ja sidosryhmien kuuleminen ja osallistaminen suunnitteluun. Oman lisänsä suunnitteluun tuo alueen matkailullinen vetovoimaisuus ja sen tarpeet ranta-alueella. Rannan läheisiä alueita voidaan myös kehittää pysyvän asumisen mahdollisuudet huomioiden."

Suunnitelma, jota siteeraan, on tehty vuonna 2005.

Työn osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu syksyllä 2005. Alustava yleiskaavaluonnos esitellään keväällä 2006. Yleiskaavaehdotus valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä.

Miten pitkälle toteuttaminen on edennyt?

Lähde: Ramboll Finland Oy, Puumalan kunnan verkkosivut

Lisätietoja:
"Pistohiekan tanssilavan avajaisissa vuonna 1965 paikalle kertyi runsaasti yleisöä, sillä Puumalan Hiihtäjät myivät tapahtumaan 3500 lippua. Ihmisiä oli niin paljon, että yksi lavan seinistä romahti. Nykyisin lavalle lasketaan sopivan noin 1400 ihmistä," kerrotaan näillä sivuilla.

"Henrik Hallberg ja Tiina Purtsi ottivat lavan hoteisiinsa, ja menossa on vuonna 2006 oli meniellään seitsemäs kesä lavalla ja toinen kesä vieressä olevan leirintäalueen ”talkkareina”. Näin hoituu samalla alueen silmälläpito, kunnes leirintäalueen uusi rakennusprojekti pääsee alkuun jo valmiina olevien suunnitelmien pohjalta."Lähetä kommentti