perjantaina, elokuuta 29, 2008

CapMan - CapMan and 3i funds exit Finndomo

Helge: Tämä on ikivanha uutinen vuodelta 2005. Pörssitiedote on päivätty - 29.4.2005. Kirjoitan aiheesta, koska sijoitusrahastot hakevat uusia kohteita. Alla oleva tarina kertoo hyvästä lopputuloksesta. Tätä kirjoittaessani en tiedä, miten Findomolla menee rakentamisen laskevilla markkinoilla, mutta mieleeni tulee uusia innovatiivisia puurakentamisen nousijoita, joita ehkä kannattaisi tarkastella investointirahaston mukaan tulon näkökulmasta. Kirjoitan aiheesta jatkuvasti lisää lähikuukausina.

CapMan - CapMan and 3i funds exit Finndomo: "CapManin ja 3i:n rahastot irtautuvat Finndomosta CapManille noin 5 milj. euron voitonjako-osuustuotot

CapManin ja 3i:n hallinnoimat rahastot irtautuvat Finndomo Oy:stä, joka on Pohjoismaiden suurin pientalojen valmistaja. Rahastot myyvät omistuksensa Finndomossa yhtiön operatiiviselle johdolle ja joukolle yksityisiä suomalaisia ja ruotsalaisia sijoittajia. Kaupan odotetaan toteutuvan toukokuun 2005 loppuun mennessä. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

CapManin hallinnoimat Finnventure II ja III -rahastot sekä 3i:n hallinnoima Forenvia Venture I rahasto sijoittivat Finndomoon vuonna 1997, kun Rantasalmi Oy ja Suomen Taloteollisuus Oy yhdistettiin. CapManin hallinnoima Finnventure V rahasto ja 3i Group Plc sijoittivat yhtiöön vuonna 2001, kun Finndomo ja ruotsalainen talonvalmistaja Hjältevadshus Produktion AB yhdistyivät. Finndomon liiketoiminta on kehittynyt viime vuosina hyvin, ja yhtiö on saavuttanut aseman Pohjoismaiden johtavana pientalojen valmistajana. Sijoitus on ollut kannattava CapManin hallinnoimille rahastoille. Rahastoista Finnventure II ja III -rahastot ovat jo voitonjaon piirissä, ja irtautumisen vaikutus CapMan Oyj:n vuoden 2005 tulokseen on noin 5 milj. euroa näiltä rahastoilta saatavien voitonjako-osuustuottojen seurauksena. Irtautumisen seurauksena myös Finnventure V rahasto siirtyy lähemmäksi voitonjakoa.


”Kun sijoitimme Finndomoon kahdeksan vuotta sitten, oli tavoitteenamme yhtiön toiminnan uudelleenorganisointi ja kannattavuuden parantaminen sekä myötävaikuttaminen alan kehitykseen. Tavoitteemme on nyt saavutettu, ja useat eri ostajatahot ovat olleet kiinnostuneita Finndomosta. Olemme mielestämme nyt löytäneet yhtiölle sen tulevaisuuden kannalta parhaat mahdolliset omistajat, jotka pystyvät johtamaan ja kehittämään Finndomoa kannattavasti pitkällä aikavälillä”, sanoo CapManin partneri ja Finndomon hallituksen puheenjohtaja Markus Sjöholm.

”Finndomo on kasvanut pääomasijoittajien panostuksen avulla pohjoismaiden suurimmaksi talovalmistajaksi ja samalla merkittävästi parantanut kannattavuuttaan. On erittäin positiivista, että yksityishenkilöt ovat osoittaneet kiinnostusta ostaa suomalaista perusteollisuutta. Viimeaikaiset irtautumiset ovat olleet pääomasijoittajalta pääomasijoittajalle tai sijoittajalta teolliselle toimijalle, koska listautumismarkkinat eivät vielä toimi”, toteaa 3i Finlandin toimitusjohtaja Ere Kariola tehdystä kaupasta.

Helge: Palaan aiheeseen lähipäivinä. Tarkistan muutamien kohteiden sovelutuvuutta.
Lähetä kommentti