sunnuntaina, syyskuuta 14, 2008

Arktos Group kouluttaa Kemijärvellä

Anaika Group / Arktos Group käynnistää toimintaansa Kemijärvellä. 9.9.2008 ryhmä kertoo työ- ja koulutuspaikkoja Kemijärven hankkeessa: Arktos Group Ltd Oy käynnistää yhteistyössä Työvoimahallinnon kanssa koulutusohjelmat sekä liimapuun valmistajille että konepajatyöntekijöille. Hakuaika näihin koulutuksiin päättyy 26.9.2008.

Talvella arvioitiin, että 24 miljoonan euron investointiarvo on alakanttiin, jotta sen avulla korvattaisiin osa Stora Enson lakkautetun sellutehtaan työpaikoista. Arktos on vasta palkannut muutaman henkilön ja paikalliset kyselevät, milloin tahti kiihtyy. Liimapalkkien tekemisen valmiudet joudutaan hankkimaan koulutuksen kautta. Tuotantolaitoksen rakentamisesta kuulemme varmaan lisää lähiaikoina.

”Koulutukset järjestetään 12 hengen ryhmissä. Tavoitteena on käynnistää koulutukset marraskuun alussa 2008, jolloin käynnistyisi yksi ryhmä liimapuun valmistajia ja yksi ryhmä konepajatyöntekijöitä. Lisätietoa koulutuksista saa Työvoimahallinnon nettisivuilta (www.mol.fi ks. työvoimakoulutukset)”, kerrotan Arktos Groupin nettisivuilla.

Koulutus tapahtunee pääosin tehtaan tiloissa. Arktos Groupilla on toinen liimapalkkitehdas (liimapuu) Porissa. Siellä yhteistyökumppanina on UPM.

Asiasta kerrotaan lisäksi: ”Arktos Groupin Kemijärven tehdashankkeessa on käynnistynyt työn haku siten, että yhtiö hakee valmiin ammattitaidon omaavia CNC-koneistajia, hitsareita ja asennushenkilöitä sekä koneen kuljettajia suoraan työsuhteeseen. Myös sahauksen ja liimapuun valmistuksen osaajia haetaan työsuhteeseen. Lisätietoja Työvoimahallinnon nettisivuilta (www.mol.fi ks. avoimet työpaikat) sekä sähköpostilla osoitteesta petri.heikinheimo@personnel.fi.”

Hitaan kiiruhtamisen ymmärtää, koska rakentamisen markkinoilla ei ole vahvaa imua. Liimapalkkien ylituotannosta puhuttiin talvella, mutta nyt asiasta on ollut radiohiljaisuus. Sahoilla ei mene hyvin. Korkea puun hinta rasittaa sahojen kannattavuutta. Mihin uusi liimapalkkituotanto saadaan mahtumaan?

Talven keskusteluissa Anaikan aikeista kiivailtiin ahkerasti.

Kemijärven uutta tehdasta arvostelevit kiivaasti muut palkintekijät ja paikalliset sahat. Vastarinta oli luonnollista, sillä Anaikan arvioitiin kiristävän kilpailua raakapuusta ja liimapuun asiakkaista. Anaika liikeideana on valmistaa liimapalkkeja kuitupuusta.

Väitettiin, että "Stora Enson palkkimiehet ovat neljä kertaa selvittäneet tätä ideaa, ja aina lopputulos on ollut sama: se ei kannata. Tuotantoon tarvitaan järeämpiä runkoja. Stora Enson ohella valtio osallistuu Kemijärven jälkihoitoon tarjoamalla Anaikalle avustuksia".

Kilpailun vääristämisestäkin kohistiin. Suomen Sahat ry ihmettelee liimapuutehtaan perustamista Kemijärvelle ja pelkää tukin puutteen uhkaavan Lapissa jo toimivia sahoja.


Suomi elää metsässtä tulevaisuudessakin, mutta nähtäväksi nää, miten sahat ja liimpalkkivalmistajat jaksavat uurasta yli vaikean virran. Rakentaminen on jäissä eri puolilla Eurooppaa. Japani tuskin pystyy nielemään mekaanisen metsäteollisuuden ylituotantoa. Ehkä tässä käy niin, että jotkut pärjäävät ja toiset eivät.

Stora Enson ja UPM "mustan keskiviikon" irtisanomisten jälkeen kuulemme varmaan, mitä vaikeuksissa oleville sahoille tehdään?
Lähetä kommentti