keskiviikkona, marraskuuta 19, 2008

Bioenergia-ala kasvaa

Bioenergia-ala elää voimakasta kasvuvaihetta, joten tiukkojen rajausten ja kriteereiden asettaminen hankkeiden aihepiireille on myös tästä syystä vaikeaa. Alaa koskeva kokemus ja tietämys karttuvat jatkuvasti. Innovatiivisuuden ylläpitämiseksi on syytä edistää pilotointia ja kokeiluja. Toisaalta on huolehdittava eri hankkeiden keskinäisestä yhteistyöstä ja vältettävä edistämistoimiin liittyvien tukien päällekkäisyys niin alueellisella kuin kansallisellakin tasolla.
  1. Pilotointia suositaan
  2. Kokeiluja kannatetaan
Lähetä kommentti