lauantaina, marraskuuta 22, 2008

Miten tuotannosta poistuvat voimalaitokset korvataan?

Nykyisiä (ydin)voimaloita joudutaan poistamaan käytöstä tiukentuvien ympäristömääräysten johdosta. Polttolaitoksia rajoittavat päästömääräykset tulevat täysimääräisinä voimaan vuonna 2016. Lisäksi EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, entistä tiukemmin polttolaitosten päästöjä rajaavia direktiiviä.

  1. Ympäristödirektiivejä on tiukennettu jatkuvasti

  2. Vanhoja voimaloita pidetään käytössä osa osalta vaihtaen, ja jossain vaiheessa sitten rakennetaan uusi

Energiateollisuuden laskelmien mukaan erillistä sähköntuotantoa poistuu pelkästään nykymääräysten takia 1 300 – 1 500 megawattia vuoteen 2016 mennessä. Poistuva 1 300 megawatin tuotanto on kymmenen prosenttia 13 000 megawatin tuotannosta.

Suomi tähtää sähkön suhteen omavaraiseksi – myös huippukulutustilanteissa kovilla pakkasilla. Suomi tarvitsee vuoteen 2020 mennessä uutta voimalaitoskapasiteettia 4 000 megawattia, jotta tuontisähköstä päästään eroon ja koska kulutus kasvaa.

Tuotanto rakennettaan päästöttömällä energialla
  • Vesi
  • Puu
  • Tuulivoima
  • Ydinvoima
Uutta tuotantoa on nyt rakenteilla 2 000 megawattia, josta 1 600 megawattia muodostuu Olkiluodon uudesta ydinvoimayksiköstä. Uusia tuotantoyksiköitä tarvittaisiin vielä 2 000 megawattia.

Vanhenevan laitoskanaan takia poistuvan tuotannon korvaaminen tulisi vielä tämän päälle: 1 300 megawattia.

  • Kysymys sähköntuotannosta kiertyy aina lopulta ydinvoimaan.

  • Toinen vaihtoehto on rakentaa vanhenevien voimalaitosten tilalle uutta erilliskapasiteettiä huippukulutusta varten.

Energiayhtiöt ovat kieltäytyneet kunniasta. Ne eivät halua investoida laitoksiin, jotka käyvät vain kymmeniä tai satoja tunteja vuodessa.

Lähde: HS | Pia Elonen | Sunnuntaina 16. marraskuuta 2008
Lähetä kommentti