lauantaina, marraskuuta 15, 2008

Puusta biodieseliä, lämpöä ja sähköä

Puun käyttö energiakäytössä korostuu entisestään, kun Suomi pyrkii täyttämään osansa EU:n ilmastotalkoissa.
 • Metsähakkeen käytön halutaan kolminkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä
 • Suomi haluaa suunnan näyttäjäksi
 • Kehittyvä CHP-teknologia avaa myös uusia markkinoita yrityksillemme
Puuta poltetaan edelleen lämmöksi, mutta tekniikan kehittyessä hakkeen uskotaan nousevan pian myös merkittäväksi biodieselin raaka-aineeksi.
 • Tuulivoimaa lisätään tuntuvasti
 • Biokaasun energiakäyttöä laajennetaan
Vielä tärkeämpänä tavoitteena on energian kulutuksen kääntäminen laskuun sekä sähkön tuotannon omavaraisuus.
 • Energiankulutus on 70-lukuun verrattuna kaksinkertaistunut
 • Tarvitaan tiukkaa ohjausta
 • Yritysten ja yksityisten energiatehokkuutta pitää lisätä
Pelätään, että nouseva energian hinta voi myös viedä Suomea pois kasvu-uralta.
 • Venäläisestä ydinsähköstä luopuminen edellyttää oman ydinvoimakapasiteetin lisäämistä
Metsäenergian osuuden kasvattaminen tai edes säilyttäminen on pitkälti sidoksissa suomalaiseen metsäteollisuuteen. Metsäenergian suuri volyymi syntyy tällä hetkellä teollisen puunkäytön sivuvirroista.
 • Suoraan jalostuksen tähteistä
 • Välillisesti talousmetsien hakkuista
Metsäteollisuuden tuotannon supistukset leikkaavat jo tuntuvasti bioenergian osuutta maamme energiatuotannossa. Jos teollisuuden alasajo jatkuu, voi tuoreen energiastrategian toteuttaminen olla erittäin vaikeaa.
Lähetä kommentti