maanantaina, marraskuuta 10, 2008

Toimenpid 124 ja Innovaatiohankkeet

Innovaatiohankkeet pyrkivät edistämään uusien ideoiden ja innovatiivisten toimintatapojen kehittämistä yritysten, tutkimuslaitosten ja alan organisaatioiden yhteistyöllä. Maaseudun kehittämishankkeet edistävät teemansa mukaista toimintaa osallistujajoukkonsa keskuudessa esimerkiksi koulutuksellisin, yrittäjyyttä edistävin tai toimijoiden yhteistoimintaa organisoivin toimenpitein, mutta niiden kautta ei pääsääntöisesti tueta esimerkiksi yritysten kone- tai rakennusinvestointeja.

3.1. Innovaatiohankkeet

Toimenpiteen 124 (Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi) tarkoituksena on tehostaa uuden tiedon, tekniikoiden ja innovaatioiden käyttöönottoa ja siirtoa tuotantokäyttöön. Tätä edistetään viljelijöiden, puun tuottajien, teollisuuden, tutkimuksen ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyön tai jalostusketjuissa toteutettavien kehittämistoimien avulla sekä kehittämällä tuotantoketjujen logistisia ratkaisuja. Bioenergia-alalla erityistavoitteena on kehittää ja siirtää käytäntöön tehokkaampaa teknologiaa, joka mahdollistaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävät energiaratkaisut pitkällä ajalla.


  • Toimenpiteen 124 kautta tuetaan muun muassa hajautetun bioenergiatuotannon teknologiaa tai logistiikkaa kehittäviä innovaatiohankkeita, joita toteuttavat yritysten (esim. maatilat, metsäyrittäjät tai muut maaseutuyritykset), tutkimuslaitosten sekä muiden toimijoiden (esim. neuvonta-, asiantuntija- tai kehitysorganisaatiot) yhteistyöverkostot. Hankkeiden arvioinnissa tulee painottaa yhteistyöverkon monipuolisuutta, toiminnan innovatiivisuutta, tulosten sovellettavuutta käytäntöön ja saatujen hyötyjen jakautumista mahdollisimman yritysjoukon käyttöön. Myös eri tuotanto- ja energiamuotojen synergiaetujen edistäminen on tärkeä painopisteala.


  • Tavoitteena on uuden ja tehokkaamman tuotantoteknologian käyttöönotto ja kokonaisratkaisujen kehittämiseen. Etusijalle on asetettava hankkeet, joissa etsitään uusia, innovatiivisia ja ympäristöseikat huomioon ottavia ratkaisuja hajautetun bioenergiatuotannon kehittämisessä. Toimenpiteen rahoitusta ei tule suunnata esimerkiksi Suomessa jo yleisesti käytössä olevien laitteistojen testaukseen.
Lähetä kommentti