torstaina, marraskuuta 13, 2008

Uutinen -- Vakka-Suomen Sanomat - 30 TWh

Viimeiset kuukaudet ovat meillä pitäneet sisällään paljon bioenergiaan liittyen. Olli Kallion diplomityö sähkön tuotannosta 1 - 1o MW biomassalaitosten yhteydessä valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Tulemme myös julkaisemaan joukon uusia palveluja.
 1. lämpöyrityksen liiketoimintasuunnitelma
 2. lämpöyrittäjyysmallin käytäntöön vieminen
 3. biomassan hankintaketjun toiminnanohjaus
 4. kannattavuuslaskelmat
 5. parveilulla ja joukkoälyllä parempaan tulokseen
 6. osaamisen siirto valmistajilta lämpöyrittäjille
 7. tarvetietojen siirto käyttäjiltä valmistajille
 8. yhteistyön saumattomuuden varmistaminen
 9. UCC = unified communicationa and collaboration
 10. avoin innovointi ja yhdessä tekeminen (commodore vic 20 sukupolven jälkeen työpaikoille tulee avoimeen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen tottuneita osaajia)
Alan miehet ja naiset uskovat, että mm. sähkön syöttötariffin valmistelu etenee nyt vauhdikkaasti ja patoutuneet investoinnit pääsevät käyntiin.

Bioenergian käytön edistämiseen Suomea patistavat EU:n määräykset. Suomen energiankulutuksesta täytetään noin puolet fossiilisilla polttoaineilla, neljännes ydinvoimalla ja loput uusiutuvilla energioilla. Suomen tavoite on lisätä uusituvan energian käyttöä vuoteen 2020 mennessä 30 terawattituntia.

BIOENERGIA-ALA ON NOSTETTU OMAKSI TOIMIALAKSEEN

Uutinen -- Vakka-Suomen Sanomat: "Suomen ensimmäinen bioenergia-alan toimialaraportti julkaistiin tiistaina Uudessakaupungissa. Bioenergia-ala on tänä vuonna nostettu työ- ja elinkeinoministeriössä omaksi toimialakseen ja Uusikaupunki valittiin ensimmäisen toimialaraportin julkaisupaikaksi, koska täältä löytyy alan keskeisiä tekijöitä, sanoi ministeriön ylitarkastaja Esa Tikkanen.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee säännöllisesti toimialaraportteja eri aloilta. Ne sisältävät tutkittua tietoa alan kehityksestä, kartoittavat nykytilanteen ja arvioivat tulevaisuudennäkymiä. Ne perustuvat yritysten tilinpäätöstietojen lisäksi haastatteluihin ja kyselyihin.

– Bioenergia-alan ensimmäisen toimialaraportin kokoaminen oli haasteellinen työ, koska alan yrityksiä ei löydy suoraan mistään lähteestä. Myös raportin sisällön suhteen oli pohdittavaa ja luultavasti raportin sisältö tulee jatkossa jonkin verran muuttumaan, arveli raportin koonnut toimialapäällikkö Markku Alm.

VAKAA KASVU

Bioenergia-alalle on viime vuosina ollut ominaista vakaa kasvu. Alan yritykset ovat pääasiassa pienyrityksiä. Ala on voitollinen, mutta yritysten tulokset eivät ole mitenkään erityisen hyviä. Ensimmäisessä raportissa alan yritykset on jaettu hakkeen

 1. tuotantoyrityksiin,
 2. energiapuun korjuuyrityksiin,
 3. lämpöyrityksiin ja muihin alan yrityksiin,
 4. joihin kuuluvat mm. biokaasua ja biodieseliä tuottavat yritykset.
Lähetä kommentti