tiistaina, toukokuuta 26, 2009

Asiakas on yrityksen tärkein lenkki

Yritys lakkaa ilman asiakkaita. Asiakaslähtöisyydestä on tullut yksi kilpailukyvyn avaintekijöistä. Palveluihin ja asiakkuuksiin panostaminen ei kuitenkaan riitä.

Globaali kilpailu pakottaa teknologiayritykset myös jatkuvaan tehokkuuden parantamiseen.
  • Konepajayrityksissä valtaisa muutosurakka
  • Tuotantokustannukset ratkaisevat, mitä kannattaa valmistaa
  • Tuotekehitys ja fyysinen tuotanto voidaan ICT:n avulla erotella toisistaan
  • Aika ja paikka eivät enää määrää yhteistyön muotoja
Lähetä kommentti