maanantaina, elokuuta 03, 2009

Suomen Automaatioseura r.y.

Sitähän tässä tutkitaan ja verrataan muiden maiden toimintaan. Metsästän ja kaivan tietoja Twitterin, Facebookin ja blogieni avulla. Asiasta keskustellaan myös Qaikussa. Alla on tietoja alan yhdistyksestä.

Suomen Automaatioseura r.y.: "Rakennusautomaatiojas, BAFF | Rakennusautomaatio on automaation osa-alue, jolla on omat ominaispiirteensä. Rakennusautomaatio on työkalu, jolla vaikutetaan rakennusten sisäilmastoon ja valaistukseen sekä laajasti tulkiten myös rakennusten turvallisuuteen.

Rakennusautomaatiolla ohjataan rakennuksen teknisiä laitteita ja pyritään minimoimaan energiankulutus, laitteiden kuluminen ja melu, sekä saamaan laitteiden käytöstä paras mahdollinen hyöty.

Suomen automaatioseuran rakennusautomaatiojaos BAFF (Building Automation Forum in Finland) on ammatillinen yhteisö, joka edistää rakennusautomaation parhaiden ratkaisujen hyötyjen ja toteutusten tunnettuutta hyödyntäjien ja ammattikunnan keskuudessa. BAFF tarjoaa puitteet alan ajankohtaisille keskusteluille ja pohdinnoille ja julkaisee web-sivustoillaan jäsenistönsä kirjoittamia artikkeleita.

BAFFin toiminta on saanut vakiintuneen muotonsa kymmenen ensimmäisen vuoden aikana. Tärkein jäsentapahtuma on keväisin järjestettävä vuosiseminaari, johon tänä vuonna otti osaa noin 140 henkilöä. Lisäksi on järjestetty tutustumiskäyntejä rakennuskohteisiin.

Jaoston vuosikokouksen päättämän toimintasuunnitelman puitteissa johtokunta on edelleen päättänyt, että toimintakauden 2005-2006 keskittymisalueita ovat:
  • rakennusautomaation hyödyt käyttäjälle
  • rakennusautomaatiosuunnittelun parhaat käytännöt
  • rakennusautomaation tekniset mahdollisuudet
  • alaan liittyvän informaation tuottaminen ja julkaiseminen
Jäsenyys BAFFin kaltaisessa ammatillisessa yhteisössä on vapaaehtoista, ja näin ollen myös kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja alalla vallitsevaan ammattihenkeen. Johtokunta toivoo, että jäsenistö olisi aktiivista ja aloitteellista sen suhteen, mitä pitäisi saada aikaan ja miten se saadaan tapahtumaan.

Vapaaehtoistoiminnassa ja automaatiossa on se yhteinen ominaisuus, että molemmissa tehdään vain se, mikä on välttämätöntä, että kaikki tapahtuisi itsestään. Johtokunta toivoo ajatuksia, ideoita ja palautetta keskittymisalueilta ja toimii niiden edistämiseksi.

Toiminta osana Suomen automaatioseuraa tarjoaa luontevan mahdollisuuden pitää yhteyttä automaatiokentän muihin aloihin ja seurata, mitä hyviä ratkaisuja niillä on käytössä. Esimerkiksi turvallisuus- ja simulointijaoksen sekä OPC-toimikunnan aihealueet sivuavat rakennusautomaatiota.

Vastavuoroisesti BAFFin ratkaisut ovat muiden hyödynnettävissä soveltuvin osin. Rakennusautomaation ratkaisut ovat tunnetusti erittäin kustannustehokkaita ja niiden käyttäjäkunta on kattava. Jokainen käyttää niitä lähes päivittäin.

Rakennusautomaatiojaoston johtosääntö
Voimassa oleva toimintasuunnitelma 2007-2008
Rakennusautomaatiojaoston toimintakertomus 2006-2007"
Lähetä kommentti