tiistaina, joulukuuta 08, 2009

Innovaatiojuna Eatherpadissa

Kirjoitetaan tähän kollaboratiivisesti lyhyt parin kappaleen esittelyteksti, joka tulee ilmoittautumisen yhteyteen.
Rippailin pari lausetta täältä: http://bambuser.com/channel/saarikko/broadcast/350632 mutta en ehtinyt nyt vielä hioa alkua pidemmälle.

Näin tarina alkoi Eatherpadissa ja muotoutuu siellä joukkueyhteistyön voimalla. Jos haluatte seurata tekstin kehitystä on linkki tässä.

 • esittelytekstin muotoilussa on aika monta tapaa: otetaanko esm nk hlökoht suunnattu myyntikirje, manifestinoloinen ja humaani esittely, lakoninen ja informatiivinen kuvaus tai tulosorientoitunut missä-koska-kuka-miksi etc - vaihtoehtoja riittää :)
 • Täällä syntyneitä tekstejä laitetaan Innojunan nettikotiin, eli blogiin osoitteessa: http://www.collect.fi/ tyylikin muodostuu osallistujien kätten jälkenä ilman ennakkosensuuria. Olisi ehkä hyvä, että meidän tekemisen meininki välittyisi myös tyylin kautta, mutta toisaalta teksti olisi ymmärrettävää myös ei-prosessia-seuranneille.... omia ajatuksiani... kukin taaplaa tyylillään

Innovaatiojuna

Innovaatiojuna on uudenlainen avaus yhdistää sosiaalisen median verkostoja, tuoreita näkökulmia sekä ihmisten tapaamista kasvokkain. Juna valittiin siksi, että siihen liittyy vahva ajatus Suomen eri maantieteellisten alueiden vuorovaikutuksesta ja yhteisötyöstä / verkostotyöstä ja liikkumisesta eteenpäin (kuulostaa vähän symboliselta - ehkä juna toimii myös funktionaalisesti sosiaalisuuden ja mielen tasolla - kooten keskittymistä, irrottaen arjesta ja pitäen mielen liikkeessä).

Innovaatiojuna on monialainen joukko toisensa sosiaalisen median palveluissa löytäneitä  yhteistyökykyisiä erilaisia ihmisiä. Ulkopuolelta katsottuna se voi vaikuttaa yhteisöltä, mutta sitä se ei ole. Suuri osa osallistujista ei ole koskaan tavannut toisiaan. 

Innovaatiojuna on organisatorinen kokeilu. Se on yritys olla erilaisuutta sietävä joukko yhdessä, vailla selvää päämäärää. Yhdistää erilaisia haluja, ajatuksia, havaintoja, puhetapoja, huumoria. Se on haurautta tulla vaikutetuksi ja halua vaikuttaa. Ajatella uusiksi. Se on mentaalinen matka tulevaan. 

Oppiminen voi olla romahduttavaa. Innovaatio tuhoisaa. Junalle on lähdössä joukko, joka sietää sen. Joukko, joka pystyy sosiaalisen median välineiden avulla ylittämään sen, mihin kukaan pystyisi yksin. Juna ei ole pelkästään keino mennä Ouluun, vaan irrottautua henkisesti muusta.  Ja ehkä päätyä jonnekin, josta kenelläkään ei ollut mitään tietoa ennen matkaa.

Suomen maantiede pitkine välimatkoineen on tuonut luovuuteen oman erikoisen ulottuvuutensa ja sen haltuunotto on mahdollista tällä matkalla, jolla junassa voimme saada tuntuman erilaisiin konteksteihin sekä maantieteellisiin että ajatellullisiin. Pääkaupunkikeskeisyydestä opitaan hetkeksi irti.

Hämmennys on uuden oppimisen alku.
 • Konstruktiivinen oppiminen
 • Vanhoista, suljetuista kaavoista poisoppimista (skeemat uusiksi)
 • Moniammatillisuus ja osaamisten sekoittuminen kokonaisuuksiksi

Suurin osa viisaudesta on aina muualla, kuin yhden ihmisen päässä. Kun erilaiset näkökulmat törmäytetään yhteen, voi syntyä jotain aivan uutta. Totuus ei löydy kaurahiutaleesta. Totuus löytyy hyvin keitetystä kaurapuurosta. (Kaurapuuro kuulostaa kyllä enemmän vesittyneiltä ideoilta. Ehkä mysliä, moniarvoisuutta ja rikkautta myös ulkopuolelta?)

Tavoitteet

Junamatkan ja siihen liittyvän yhteistyön ja viestinnän tavoitteena on Suomen avoimen innovaatio- ja informaatioyhteiskunnan vahvistaminen sosiaalisen median ja joukkoälyn keinoin.
 • tavata kasvokkainen nettituttavien ja -verkostoitujien kanssa
 • kokeilla nettipohjaisten tapahtumien toteuttamista suurella ihmisjoukolla (mm. webinaarit)
 • käyttäjäkokemuksia kollektiivisesti
 • kokeilla vapaamuotoisesti erilaisia kollektiivisia innovointitapoja

Osallistujat ja ilmoittautuminen

Mukaan mahtuu 47 ihmistä. Ryhmässä ei ole yleisöä tai osallistujia, on vain järjestäjiä. Virallinen ilmoittautuminen käynnistyy tiistaina 8.12.2009 (noin. klo 21 illalla) osoitteessa http://www.collect.fi/.

Näillä näkymin junaan on saatu sen verran sponsseja, että junamatkan kulut saadaan katettua. Ilmoittautumisen yhteydessä ei siis peritä maksua, mutta ihmisiä pyydetään varautumaan max 30 euron maksuun, joka tarvittaessa kerätään jälkikäteen, mikäli jotain muita kustannuksia (esim. ruokailu tai kuljetukset Oulussa) syntyy.

Ilmoittautuneet edustavat omaa osaamistaanm ja innostustaan, eivät niinkään organisaatioitaan.

Toimintatavat

Innovaatiojunan pitkäjänteisestä kehityksestä kertova  Qaiku-keskustelu:http://www.qaiku.com/home/visualradio/show/1ded5b58b8ff952d5b511de8649dfe0b1cc4d0c4d0c/)


Aikataulu, reitti ja puitteet

Innovaatiojuna lähtee Helsingistä 13. tammikuuta klo 6.30 kohti Oulua. Matkaan on saatu VR:lta oma kokousvaunu.

Juna pysähtyy ja lähtee seuraavasti:
 • Helsinki        06:30
 • Pasila            06:36
 • Tikkurila        06:46
 • Tampere        08:00
 • Seinäjoki        09:07
 • Kokkola        10:25
 • Ylivieska        11:09
 • Ouluun saavutaan aikataulun mukaanklo 12.22. 

Paluumatkalle lähdetään toisella pendolinolla klo 17.45 ja takaisin Helsingissä ollaan klo 23.36.

Matkaa varten on varattu ryhmälle koko pendoliinon businesluokan vaunu ja kokoushytti.
 • Ruokailu, kuljetus Oulussa? etc.
 • Tapaamiset Oulussa (Oulun ohjelma, piti olla jo täysi???)
 • Media Oulussa

Sekä junamatkan aikana, että määränpäässä on tilaa ja aikaa osanottajista itsestään lähtevälle ohjelmalle. Juttua on kehitelty viime kesästä lähtien ja se on syntynyt avoimesti verkossa ihmisten tutustuessa toisiinsa sosiaalisen median kautta.

Näillä näkymin meillä on hyvät liikkuvat datayhteyden VR:n puolesta ja paljon innostunutta porukkaa tulossa mukaan.

Tiedotus

Tiedottaminen ja tiedon jakaminen lehdistölle, televisiolle ja radiolle organisoidaan matkan aikana.
 • ehkä sitä organisoidaan hieman ennen matkaakin? (esm pressitiedote on hyvä lähteä 7vrk ennen tapahtumaa + sopiminen mahdollisista tv-inserttien tallentamisesta etukäteen etc.)
 • Janne: Olen kysellyt Netprofilen kontribuutiota aiheeseen (@kitti @outiv @sannae)
 • Minkälaista viestiä/tarinaa on ollut mielessä kertoa? Perusviesti tärkeä.
 • Ei ole. ;-) Vielä. Pingasin Qaikussa NP:n porukoita.

Sponsorit

Sponsori voi tukea innovaatiojunaa toimintatonnilla (1000 €), jolla katetaan matkan kustannuksia. Sponsorilta toivotaan myös haasteellista pohdittavaa, jota voi ratkaista joukkoälyn avulla. Jokainen toimintatonni vähentää osallistujan kustannusta noin 20 euroa (1 000 euroa : 50 = 20 euroa).

Sponsoreiden antamia pähkinöitä pureskellaan matkan aikana ja ratkaisut raportoidaan sitä mukaan, kun ongelmiin löytyy tuoreita näkökulmia.

Tämä on lähtölaukaus syvälliseen toimintatapojen muutokseen yhteisöjen ja yritysten kehittämiseksi, joka nojaa yksilön luovuuteen ja monelta monelle vuorovaikutukseen.

Kysymys: "miten pähkinöiden briiffeistä ja taustoituksesta saadaa riittävän kattavia ja syvällisiä, että junan matkustajat pystyvät oikeasti kontribuoimaan niihin jotakin merkittävää - olisi hyvä, että pähkinän esittäisi junassa mukana oleva sen tunteva henkilö - vähintäänkin jonkinlainen etäyhteys tukihenkilöön päivän aikana olisi tarpeen - tämä edesauttaisi myös sitä, että pähkinän työstämisellä voisi olla jokin impakti esittäjä-organisaatioon - ideathan jäävät muuten helposti kommunikoitumatta tilaajalle?"

Vastuuhenkilöt sopivat avoimeen yhteistyöhön.

VR tukee matkaa tarjoamalla käyttöön  bisnesluokan vaunun ja kokoustilan merkittävällä alennuksella.

Toimintatonneja ovat luvanneet:

 • Otava Opisto (Ville Venäläinen)
 • Dazzle (Vesa Auvinen)
 • Maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto (sponsorin yhteyshenkilö Anniina Kostilainen, hankkinut Tarja Ollas)
 • T
 • Innopark (vielä keskustelu kesken työmatkojen yms. vuoksi, Anne R. konsultoi)

Tavoittelemme 5-10 toimintatonnia. Viisi sponsoria mahtuu vielä matkaan.  Lopullinen sponsoriluettelo valmiina tammikuun ensimmäisellä viikolla?

Hallinto

Sitra hoitaa rahaliikennettä.

Ossi Kuittinen täsmentää: jos joillain polttaa rahat niin suoritukset Sitran tilille Nordea 127930-513180, viitetekstiksi merkittävä ”Innovaatiojuna"  Alv etc. asiat kannattaa tsekata tapauskohtaisesti, palaan tähän vielä. Meiilä ainakin maamerkit-ohjelma, heittänee pähkinöitä peliin: http://www.maamerkit.fi/

Otava Opisto haluaa maksaa toimintatonnin tilille tämän vuoden aikana.

Työnjako

Dazzle Oy:n toimistossa Autotalossa, Salomonkatu 17B, 12 .krs, 11.12.2009 kello 16 alkaen määrittelemme työnjakoa ja vastuualueita.

 • sponsoreiden toimintatonnit
 • virallinen ilmoittautuminen
 • pankkitili, jonne osallistuminen maksetaan
 • VR junanvaunun tekniikan testaaminen (realistinen kuvat yhteyksien laadusta ja sähkön saatavuudesta - myös pöytätila, ihmisten sijoittuminen, videotykkikin? halutaanko "stage" tai kamerallinen haastattelupiste?)
 • tiedotustoiminta: sisäinen tiedotus, lehdistö, media ja sidosryhmät
 • tekniikkaneuvonta: millaiset työkalut toimivat matkan aikana  

Avoin Innovointi

Matkan aikana muovaamme työryhmissä video-, kuva, ääni- ja tekstiraportteja. Osallistujat tutustuvat toisiinsa ja monelta monelle yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden uusien oivallusten syntymiselle. Pyritään työskentelytapaan, jossa tähdätään hyvin nopeasti jaettujen  tuotoksien luomiseen, joita ehditään matkan aikana jalostaa ja yhdistellä (esim Etherpad:it).

Joukkoälyn muovaamisen työkaluna mm. Etherpad (Etherpadin ilmaisversiossa on maksimikäyttäjämäärä, jota en nyt muista), kuvia Flickr, online tarinaa Qaikuun, videostriimit Bambuseriin, Facebookiin, Ningiin, Qikii, MP3 podcasteja soveltuviin datasiiloihin.

Nettiyhteyksien puitteissa tarjoamme osallistumismahdollisuuden myös etänä. Retken pääkanavana on Qaiku (Oilisi hyvä etukäteen päättää jonkinlainen säie-rakenne, jonka mukaan matka pilkkoutuu navigoitavaksi kokonaisuudeksi yhden valtavan pitkän pötkön sijaan), josta löytyy linkit muihin kanaviin, kuten myös retken blogista [linkki].

Innovaatiojuna ei ole perinteinen seminaari tai kokous, jossa yksi henkilö puhuu ja muut kuuntelevat. Olemme kaikki ongelmien ratkaisijoita ja tiedon tuottajia, keksijöitä, innovaattoreita ja ongelmien ratkaisijoita.

Tässä junassa kaikki ovat sankareita: digitaalinen tarinankerronta profiloi myös osallistuvia henkilöitä.

Innovaatiojunan valmistelu käynnistyi kesällä 2009 ja Helsinki-Oulu-Helsinki -matkan jälkeen prosessi jatkuu. Operaatiolla on kunnianhimoisena tavoitteena yhdistää internetiä, mobiilia, liikkuvaa alusta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Jotain uutta syntyy, mutta tuloksen tiedämme vasta matkan jälkeen.

Lähetä kommentti