tiistaina, syyskuuta 28, 2010

Hiilineutraalit kunnat - ymparisto.fi

Hiilineutraalit kunnat - ymparisto.fi: "Tausta ja yhteistyö | Työ liittyy syksyllä 2007 alkaneeseen ns. 'Yllätetään yhteiskunta' -prosessiin, jossa 10 yritystä päätyi tukemaan taloudellisesti ahdingossa olevia kuntia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteisöllinen rakentajayritys (Devoi Oy) oli järjestänyt yritysjohtajat ideoimaan yritysten yhteiskuntavastuullisuutta. Suomen ympäristökeskus kytkettiin prosessiin konkretisoimaan ideatilaisuudessa syntyneiden energian säästämiseen liittyvien ajatusten jatkotoimia, minkä perusteella syntyi ajatus CO2-neutraleista kunnista.

Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Mynämäki, Uusikaupunki, Kuhmoinen, Padasjoki ja Parikkala. Kunnat valittiin yritysjohtajien kuntakytkentöjen perusteella. Kunnilla on erilaiset mahdollisuudet toimia kokeilualustana. Mynämäki on maatalouskunta, Uusikaupunki mahdollistaa taajama- ja tuulivoimaratkaisut, Kuhmoinen ja Padasjoki ovat matkailun varassa toimivia ja metsäbiomassaa omaavia naapuruuskuntia ja Parikkala on hyvä yhdistelmä erilaisia sisämaan aktiviteetteja (matkailu, maatalous ja metsävarat).

– Lähetetty Google-työkalupalkin välityksellä"
Lähetä kommentti