keskiviikkona, syyskuuta 22, 2010

iTraining valmennuksen integroiminen Digital Villages kokonaisuuteen

200120105436 iTraining valmennusohjelmaa hyödyntää Internetiä ja mobiili-teknologiaa. Konseptia testattiin innovaatiojuna-hankkeessa, joka toteutettiin 13.1.2010.

Avoimen datan, innovoinnin ja yhteistyön metodiikka taipuu luontevasti yritysten ja yhteisöjen tuottavuusvalmennukseen.

iTraining valmennuskanavan jatkokehittely käynnistyi #innovaatiojuna kokemusten ja keskustelujen pohjalta.  Metodi soveltuu palveluiden kehityskoulutukseen, kun kohderyhmissä on lukuisia, tuhansia, satojatuhansia tai miljoonia käyttäjiä.

Facebookia, Twitteriä, Qaikua, Ryhmäblogeja, Ninigä, Flickriä ja Nokian OVI-alustaa käytetään digitaalisten jalanjälkien tallentamiseen.

Tavoitteena on moniulotteinen ja nopea valmennuskokonaisuus, jonka toteuttaja verkottuvat innovaatiojunan periaatteiden mukaisesti.

Tuotekehityksen arvoja ovat:

  • Onnellisuus
  • Hyvä elämä
  • Kestävä kehitys
  • Energiatehokkuus
  • Kannattavuus
  • Kansainvälisyys

Puolivalmisteen eli eineksen avaamisyritys:

i = informaatio (brieffi kehitystehtävästä esimerkiksi tuhat merkkiä, piirros ja kuva)
T = Tavoitteet (mihin tähdätään ja missä horisontti)
r = realisointi (realiteetteihin orientoituminen)
a = aktivointi (tiimit sukeltavat osatehtäviin ja pureskelevat pähkinöitä)
i = innostuminen (luovan ongelmanratkaisuilmapiirin merkitys)
n = neuvokkuus (idea-atomit törmäävät arkihavaintoihin ja -käytäntöihin)
i = innovointi (radikaalien muutosten käytäntöön vieminen, korjataan myöhemmin)
n = näyttö + navigointi (julkiseen arviointiin, antaa kritiikin virrata massoilta)
g = globaali (massojen houkutteleminen kehitystyöhön ja roolien pikajakaminen)

Palvelutuotannon keskittäminen OVI-alustalle on kansallinen valinta ja tukee Suomi nousuun -ajattelua.

Ovi on pidemmän aikavälin perusinfrana, vaikka sen käytettävyyteen kohdistuu yhä paljon kritiikkiä.

Kehityspyrähdyksissä käyttämme lukuisia tilanteeseen sopivia digitaalisen jalanjäljen kokoajia.

Lähetä kommentti