torstaina, syyskuuta 23, 2010

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Sotkamo

august18_2010 064 Talvivaaran kaivos on Sotkamon kunnan alueella oleva kaivos, jonka hyödyntää Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymiä. Talvivaaran esiintymät ovat yksi Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien malmivarat arvioidaan 336 miljoonaksi tonniksi, jotka riittävät vähintään 24 vuoden tuotantoon.

Vaaroja Kainuussa riittää. Talvivaaraa tuhat kertaa tunnetumpi on talvimatkailuparatiisi Vuokatti laskettelurinteinen. Kaivostoiminnan lisäksi matkailupitäjä Sotkamo tunnetaan pesäpallosta, urheiluopistostaan ja hiihtoputkestaan.

Kaivosyhtiö Talvivaara Oyj sai tällä viikolla pörssijulkisuutta, kun kuhmolainen ympäristöministeri Paula Lehtomäki ilmoitti lähipiirinsä kolmensadan tuhannen euron osakeomistuksista. Ministeri Lehtomäki loukkaantui avoimuutensa aiheuttamasta nurjasta suhtautumisesta. Ehkä siinä on jotain perääkin. Pitäisikö ministereiden tulevaisuudessa olla rutiköyhiä ja sukulaisten asuttava vaivaiskodissa, ettei jääviysongelmia pääsisi syntymään?

Talvivaaran kaivos tuottaa nikkelin lisäksi myös kuparia, sinkkiä ja kobolttia. Tuotanto alkoi vuoden 2008 lopussa. Nikkelin tuotantomääräksi arvioitiin alkuvaiheessa 15–18 000 tonnia vuodessa, joskin sitä ei vuonna 2009 saavutettu. Arvioidut sinkin, kuparin ja koboltin tuotantomäärät ovat 60 000, 10 000 ja 1 200 tonnia vuodessa. Kaivoksesta saatavan malmin rikastamiseen käytetään bioliuotusmenetelmää.

Kaivos tarjoaa työtä noin 400 hengelle

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö tähtää kansainvälisesti merkittäväksi perusmetallien tuottajaksi, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla.

Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä.

Malmivarat riittävät yhtiön oman ilmoituksen mukaan vähintään 46 vuoden tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa ja allekirjoittanut  pitkäaikaisen tuotevirtasopimuksen sinkkituotteesta Nyrstar NV:n kanssa.

Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 -indeksiin. Lisätietoja www.talvivaara.com.

Lähteet: Wikipedia ja Talvivaara Oyj.

Lähetä kommentti