sunnuntaina, marraskuuta 21, 2010

Lämpöyrittäjyys

Suomessa on Lähienergia-lehden mukaan 455 lämpöyrittäjyyskohdetta, jotka käyttävät yli miljoona kuutiometriä kiinteitä polttoaineita.

Lisäämisen esteenä on kiinteistöjen omistajien haluttomuus tai ajanpuute: eivät ehdi paneutua asiaan.

Öljyllä lämmittäminen sujuu helpommin. Vierastetaan yrittäjävetoisuutta kilpailutuksineen ja sopimusneuvotteluineen.

Lämpöyrittäjyys olisi kunnille helpotus, kun sen ei tarvitsisi itse huolehtia lämmön tuottamisesta.

Lämpöyrittäjyyteen voi kytkeä muitakin kiinteistön huoltoon liittyviä tehtäviä ja lumitöitä.

Kainuulaisille bioenergiasta kiinnostuneille on olemassa valmiita sopimus- ja laskentamalleja, joita voidaan hyödyntää lämmön ostajan ja lämpöyrittäjän välisissä neuvotteluissa.

Lisätietoja: Kainuun Metsäkeskuksen hallinnoima Metsäenergia Kainuussa -hanke.

Jos lämpöyrittäjä investoi lämpökeskukseen, hän saa yleensä investointiinsa tukea. Tuki on korkeampi kuin tapauksessa, jossa kunta tekee investoinnin.

Lämmöntuotantolaitteet käyvät ehkä jopa osasta lainaa vakuutena. Yrittäjältä vaaditaan omaa riskinottoa, joka ei ole kovinkaan suuri, kun laaditaan asialliset sopimukset ja varmistetaan energiapuun saanti.

Lähetä kommentti