lauantaina, toukokuuta 07, 2011

Optimaalinen prosessiluotettavuus: RCM = Reliability Centered Maintenance

rcm

Siitä on monta vuotta. Tapasimme Anjalankoskella keväällä 2006 JW:n ja AW:n kanssa. Muistiinpanojeni mukaan Kari Mäki oli tuolloin arvostettu RCM-spesialisti Suomessa. Sisu Enterprise’s optimaalinen prosessiluotettavuuden asiantuntijaohjelma / -järjestelmä oli herättänyt paljon kiinnostusta ja mainintoja teollisuusseminaarissa. Matemaattisella malleilla ennakoitiin huoltovälejä pumpuille, laakereille, moottoreille. Optimoinnin ideana on, ettei korjata ehjiä laitteita ja prosessin osia, mutta kuitenkin ajoissa ennen rikkoutumista.

Taala on Kuningas, joka ohjaa kunnossapidonkin arkea. Prosessiteollisuudessa myös luotettavuus on kuningas – KINGI. RCM on työkalu, jolla kunnossapito muuttuu kustannuslähtöisestä Cost Centeristä tuottavaksi Profit Centeriksi. Antaa vain osien vavista ja värähdellä, huomio kohdistetaan Paretan periaatteen mukaisesti 20/80 tärkeimpiin kohteisiin, joiden jatkuva toimivuus on olennaista. Suuria hyötyjä saavutetaan nopeasti.

 1. haluttu suorituskyky
 2. VVA
 3. optimaalinen toiminta
 4. mitä laki säätää
 5. turvallisuus
 6. kriittiset komponentit ja prosessin osat
 7. hyväksyttävät riskit
 8. hengenvaaralliset riskit
 9. suurteollisuuden operatiiviset tuottavuusvaatimukset
 10. vältämme tekemästä turhia asioista, joista emme saa rahaa takaisin

Joskus on viisaampaa sallia, että joku osa saa mennä rikki, emme korjaa vanhan tavan mukaisesti. Keskustelimme R siltanosturista. Mainittiin Mobryn kirja. RCM-konsultit rahastavat 1 500 – 2 000 $ per päivä.

 • kallein resurssi on asiantuntijan (ekspertin) aika
 • valmiit liiketoimintamallit

Tehtailla on käytössä Excel-spread-sheet ratkaisuja, joka on yhteydessä KUPI-ohjelmaan. Värähtelymies päättelee, mitä pitää tehdä. SE:llä on hyllyvalmiita RCM ja SOS (varaosien taso) ohjelmia tuoteportfoliossaan.

 • miten helppokäyttöinen
 • RCM-kulttuurin luominen
 • asiantuntijat keräävät aineiston
 • tilastotiede tukee
 • kokemustieto (tacit) auttaa optimoinnissa

Asiantuntijaohjelman hankintaa edistetään konsultointipalveluilla. Asiakkaat saavat ohjauksessa tuntuman RCM hyötyyn ja käytettävyyteen. Valmistajana on australialainen Strategic Corp,. joka vuonna 2006 oli myynyt 2 000 lisenssiä. Käyttäjinä mm. Dow ja Weyerhauser.

 • suunnittelija kerää tiedon
 • määritellään pahat alueet
 • ohjelma tietää, mitä puuttuu
 • vaativa tutkimusalue
 • kriittisyyden määritteleminen

Ohjelma antaa optimoidut $ ja € arvot, jotka RCM:stä ohjataan suoraan KUPIIN. RCM on off-line-työkalu. Mainittiin termi KPI = key performance indicator.

 • vältetään turhia kustannuksia
 • RCM ohjaa kunnossapitoa tekemään oikeita asioita
 • syventää kunnossapidon prosessiosaamista
 • ohjelmistojen voimana on nopea optimointi

Suomalainen ELMAS on laitekeskeinen, erilainen, mutta ei suora kilpailija.

 • vika- ja vaikuttavuusanalyysi
 • kustannustehokkuus paperitehtaalla, kun seisokki vältetään: paperin hinta x tonni
 • mikä on optimaalinen huoltoväli
 • kriittisyyden arviointi
 • vioittumistapa
 • suunniteltu korjaus

Klassinen tapa on tukeutua historiaan, Kupiin. RCM-ekspertti lähestyy kunnossapitoa mielikuvituksellisemmin.

 • mitä voi tapahtua
 • mikä ei saa mennä rikki
 • kerätään riskitietoja
 • katastrofien välttäminen
 • “Is there some magic?”
 • saamme ihmiset ajattelemaan
 • kysytään, mitä jos
 • mitä pitää vaihtaa ja koska
 • pystymmekö mittamaan ja ennakoimaan
 • hyödynnetään hiljaista tietoa (tacit knowledge)
 • optimoinnilla voidaan nostaa tuotantoa, kun ei turhia huoltoja

Keskustelua KIRJASTOSTA, tietokannasta, miten paperikone tai masuuni? Määräaikaishuolto. “Condition based maintenance” mainittiin.

FMIA ja vähäinen tuotannollinen… hmm en tainnut napata koko tarkoitusta. Excel-taulukkolaskennalla tehdään paljon vastaavanlaista työtä. SE tekee analyysin, tutkimme tarpeet, tutkimus painottuu kunnossapidon suuntaan.

 • voimalaitokset
 • ydinvoimalaitos
 • kvantitatiiviset riskianalyysit
 • taloudelliset mallit, mallintaminen
 • economic modelling
 • holistic economy of process
 • visual basic, visual net
 • mySQL ja Access
 • tietokantarakenne
 • 200 Excel-taulukkoa
 • tacit, expert judgment
Lähetä kommentti