maanantaina, toukokuuta 02, 2011

VTT Technical Research Centre of Finland - Business from technology

VTT Technical Research Centre of Finland - Business from technology:

Bioenergian tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on vähentää sähkön ja lämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä luomalla tietoa ja ratkaisuja biopolttoaineiden käytön lisäämiseen eri käyttökohteissa ja kokoluokissa. Toisaalta tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja bioraaka-aineisiin pohjautuvia vähäpäästöisten liikennepolttoaineiden ja bioperäisten tuotteiden tuotantoonkorvaamaan fossiilisia polttoaineita. Näillä tutkimusaloilla aloilla tavoitteena on vahvistaa suomalaisen bioenergiaosaamisen painoarvoa kansainvälisillä markkinoilla ja edistää bioenergian kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Tavoitteet toteutetaan kehittämällä:

• kustannustehokkaampia ja vähäpäästöisempiä biopolttoaineiden tuotanto- ja logistiikkaketjuja

• uusiutuviin energialähteisiin ja hiilidioksidin talteenottoon perustuvia sähkön ja lämmön tuotantoratkaisuja

Lähetä kommentti