torstaina, kesäkuuta 23, 2011

Innovaatiojunasta polkuja älykkäisiin mittauksiin

may5_2011 069
Innovaatiojuna 2.0 nousi tapetille ennen juhannusta. Aiheesta keskustellaan sekä Facebookissa että Qaikussa

Lähtöajankohdaksi kaavaillaan marraskuuta tai jos traditioon nojaudutaan, silloin tammikuussa 2011.

Toinen mielenkiintoinen verkostokehitys tapahtuu mittaustekniikan rintamalla. Olemme keskustelleet iskuryhmän rakentamisesta, joka raivaisi järkeviä polkuja uusien mittaustekniikoiden kehittämiseen.

Päähuomio on tässä vaiheessa a) energian tuotannon b) luonnonvarateollisuuden c) ympäristönsuojelun älykkäissä mittauksissa. Lisäisin mittausnäkökulmaan myös metodien kehittämisen, ECOTOUCH-palveluliiketoiminnan ja -ongelmanratkaisupalvelut (trouble shooting). 

Näin alustavasti verkoston osaamisalueita ovat:
  • ympäristö- ja ekotoksikologia
  • paperikoneiden mikrobiologisten prosessiongelmien nopea havainnointi
  • vesistöjen laadun mittaus
  • mikrobitorjunta
  • bioenergian tuotannon mittaustarpeet ja arvoketjun hallinta
Meillä kaikilla on useiden vuosikymmenien käytännön kokemus omilta aloiltamme. 
Lähetä kommentti