torstaina, elokuuta 18, 2011

Innovaatiomietteitä joukko-osaamisen rajamailta

october26_2010 012 Malttamattomat mittausteknologian osaajat työskentelevät osaamisen ja innostumisen rajamailla, uutta etsien, vanhoja metodeja unohtamatta, joukkoälyä hyödyntäen.

Yksin emme pysty ihmetekoihin:  joukossa luoduilla virikkeillä ja oivalluksilla pystymme  luontevammin lähestymään suurempia ongelmakokonaisuuksia.

Kajaanin pitkät mittaustekniikan perinteet sekä pitkäjänteinen mittaustekniikan tutkimustoiminta antaa suunnan uusien polkujen tallaajille.

Tulevaisuusprojektissa asiantuntijoiden ei ole pakko nojautua pelkästään hyperpaikallisiin viisauden lähteisiin.

Ryhmäämme kuuluvat tutkijat ja asiantuntijat ovat oman alansa arvostettuja ammattilaisia.  Verkostojemme kautta pystymme avaamaan uusia ovia, portteja ja polkuja maailmalle.

Globaalien ratkaisujen kaupallistamiseen ja tuotekehityksen soveltamiseen tarvitsemme ratkaisukeskeisesti ja palveluhenkisesti ajattelevia erikoistuneita yhteistyökumppaneita.

 

HYVIÄ ESIMERKKEJÄ ON PILVIN PIMEIN

october12_2010 028 Kainuulainen mittaustekniikan osaaminen etsii uusia valtteja menestyäkseen toimialallaan maailmalla.

Yli neljässäkymmenessä maassa toimiva Kajaanin Prosessimittaukset Oy on yksi heistä. Yrityksessä uskotaan kainuulaiseen osaamiseen.

Mietimme omassa BIOTOUCH-ryhmissämme, miten kulttuurista, ajasta ja paikasta riippumatta uusien tutkimus- ja kehittämistulosten kaupallistamisesta luodaan kannattavaa liiketoimintaa?

Tieto ja taito ovat hyödykkeitä, joita voimme myydä eteenpäin ilman että ne häviävät ratkaisujen toimittajilta.

Kajaanissa on noin sadan tutkijan ja asiantuntijan voimin luotavissa uutta ja ennennäkemätöntä. Pyrimme täydentämään tätä joukkoa teollisuuskokemuksella, huippuasiantuntemuksella ja liiketoimintaosaamisella.

Kainuu on erinomainen paikka mittaustekniikasta kiinnostuneille toimijoille. Paikallinen osaaminen tukee uusien sovellusten kehittäjiä, mutta liiketoiminnan iso kuva on kaukana Kajaanista, Nälkämaasta ja Kainuusta. 

Kajaanissa on maailmanlaajuisestikin vahva metsäteollisuuden ja metsäkoneissa olevien mittausjärjestelmien osaamista. Nämä toimijat ovat menestyneet perinteisen kansainvälistymisen kautta:

  • Metso Automation
  • Kajaanin Prosessimittaukset
  • Mecano Group
  • Ponsee
  • Epec

Vahva alihankintaverkosto sekä sellu- ja paperiteollisuuden mittaustekniikkaosaaminen pitää toimialaan kuuluvia yrityksiä Kainuussa.

Tulevaisuudessa alueella toimivat yritykset ja uudet tulokkaat voivat hyödyntää kaivosteollisuuden prosessien mittalaitteiden sovellusympäristöjä.

 

UUDET MAHDOLLISUUDET NURKAN TAKANA

october05_2010 003 Uusien liikeideoiden kehittäjät tähyilevät uusia sovellusalueita: innovaattoreiden kompastuskivenä on yhä usein teknologiakeskeisyys ja liiketoimintaosaamisen puute.

Ratkaisujen kehittämiseen mennään teknologia edellä, vaikka kehittäjien pitäisi kulkea käsi kädessä “ongelmien omistajien kanssa”. Asiakkaitten toivomat ratkaisut ovat kehittämisen tärkeimpänä lähtökohtana.

Biotouch-ryhmälle sopivat bioenergia, ympäristö ja kaivosteollisuuden jatkojalostus. 

Globaalitaloudessa ongelmilla ei ole kotipaikkaa. Ratkaisujen kehittämisessäkin tämä tosiasia on pakko tiedostaa ja hyödyntää.

  • Ratkaisukeskeisen organisaation on pakko hajaantua itsenäisiksi soluiksi eri puolille maailmaa.
  • Pohdimme parhaillaan, miten me voimme uida mukaan yhteisrahoitteisiin hankkeisiin?
  • Luotettavan verkoston kanssa ei tarvitse harjoitella, kuinka laadukas menetelmä kehitetään.

Aina ei edes tunnettujen menetelmien hyväksikäyttöä uusilla sovellusalueilla ei tule mieleen, vaikka valmis teknologia vaatisi ehkä vain marginaalisen määrään soveltamista ja viilaamista.

 

JOUKKOÄLYN JA AVOIMEN INNOVOINNIN HYÖDYNTÄMINEN

october26_2010 010

Yritän tässä kirjoituksessa miettiä, miten uusien menetelmien kehittämisen suuntaviivat saadaan sellaisiksi, ettei uusien haasteiden edessä mokata.

Onko ympäristöratkaisujen sovelluskehittäjillä liian paljon töitä? Aikataulut venyvät, lopullisia ratkaisuja ei synny. Ahdistaako, kun “trouble-shooterit” eivät ehdi hoitamaan kaikkia tapauksia  kunnolla?

Pitkäkestoisen tutkinnan toimintaryhmästä kerrotaan: kokenut viiden hengen osaava yksikkö pystyy paneutumaan monisärmäiseen mittausongelmaan paremmin kuin suuriin joukkoihin nojaavat ongelmanratkaisuporukat.

Aistin tuossa kommentissa pienen ristiriidan. Joukkoälyn hyödyntämisen rajoihin törmätään ongelmanratkaisun alkuvaiheissa. Maailmanlaajuistaminen muuttaa vääjäämättä asetelman joukkoälyä suosivaksi.

Lähetä kommentti