lauantaina, syyskuuta 03, 2011

Älykkäissä verkostoissa piilevän kasvupotentiaalin hyödyntäminen

2011-08-30 11.01.53

Älykkäät sähköverkot, bioenergia, järkevät ajoneuvot ja energiatehokas puurakentaminen ovat esimerkkejä aloista, joista voi kehittyä meille uusia osaamis- ja vientialoja.

Taantuma- ja lamapuheista huolimatta investoinnit puhtaan liiketoiminnan toimialoihin ovat kasvaneet globaalisti merkittävästi.

Ympäristöongelmat ovat merkittäviä uuden liiketoiminnan ajureita, jos vain opimme hyödyntämään tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksia nykyistä paremmin.

Ironisesti innovaatioprosesseihin suhtautuva saattaa vitsailla: “Yliopistossa tutkittu, tutkimusinstituutissa testattu eikä toimi missään käytännön olosuhteissa”.

BIOTECHTOUCH tuo uuden lähestymiskulman tähänkin. Innovaatioista ja hyvistä ideoista ei ole hyötyä, jos emme osaa kytkeä niitä teollisiin prosesseihin ja teollisuuden arkisiin ongelmiin.

Avoin innovointiympäristö mahdollistaa käyttäjä- ja lähiyhteisölähtöisen kehittämisen, käytäntöön viemisen ja kunnossapidon.

Käyttäjät ja ongelmien “omistajat” on alusta alkaen saatava kehitystyön keskiöön. Edelläkävijämarkkinoiden luomisen edellytyksenä on, että onnistumme aikaisemmin kuin muut asioiden osaamisen haltuunotossa.

Lähetä kommentti