keskiviikkona, tammikuuta 11, 2012

TuulimyllyjäTuulimyllyjä

Originally uploaded by Helge V. Keitel
Tuulimyllyjen rakentaminen Myllykankaalla etenee.

Tanskalainen Vestas ilmoitti kannattavuutensa alenemisesta. Suomalainen tuulimyllyteollisuus hakee paikkaansa.

The Switch myyminen amerikkalaiseille epäonnistui. Jyväskyläläinen Moventas on ollut järjestelyjen kourissa.

Oululainen Kaleva kirjoittaa Iin Myllykankaan hankkeesta 10.1.2012 näin:

Winwind Oy ostanut Iin Myllykankaan tuulipuistohankkeen.

Suunnittelu- ja rakentamisoikeudet Metsähallitukselta ostaneen yhtiön tavoitteena on aloittaa tuulipuiston sähköntuotanto ensi vuoden alkupuolella, kunhan hankkeelle on myönnetty tarvittavat luvat.

Helge: Eli vuonna 2013!

Tuulipuiston koko on täydessä laajuudessaan 50 megawattia ja alueelle on suunniteltu sijoitettavan enintään 19 voimalaa.


Helge: Kuinka suuri tämä on suhteutettuna muihin hankkeisiin?

Myllykankaan tuulipuiston kokonaisinvestointi on noin 90 miljoonaa euroa.

Helge: Rahaa palaa!

Metsähallituksen roolina on kehittää alueita tuulivoimatuotantoon soveltuviksi ja sen jälkeen myydä hankkeen oikeudet kilpailutukseen perustuen.

Helge: Metsähallitus voinee hyödyntää hakkuualueita?

"Myllykankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointi (yva) ja osayleiskaava ovat vielä kesken, mutta katsoimme kuitenkin, että tässä vaiheessa on hyvä hakea hankkeelle jatkaja", sanoo Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari.

Helge: YVA!

Metsähallitus vastaa yvan ja osayleiskaavan loppuunsaattamisesta. Yva-selostus on nähtävillä ensi perjantaihin saakka.

Luin hankkeesta keskiviikon Kalevasta!

Lähetä kommentti