perjantaina, maaliskuuta 23, 2012

Kuhmon kattila-metafora

Kuhmon kattila-metafora kertoi hauskalla tavalla pannun, prosessi- ja kaukolämmön toiminnan.

Kuhmon Kantolan teollisuusalueen energiatase on vahvasti posiviitinen. Kuhmossa olevan Kantolan teollisuusalueella toimivat yritykset tuottivat vuonna 2010 79,1 GWh enemmän energiaa kuin kuluttivat.

Alueen yritysten yhteinen sähkö- ja lämpöenergia käyttö tuotantoprosessien pyörittämiseen oli 126,4 GWh. Vastaavana aikana alueella tuotettiin sähkö- ja lämpöenergiaa sekä pellettiä 205,5 GWh. Lisäksi alueelta vietiin polttohakkeena ja brikettinä muualle, pääosin Kuhmon alueen ulkopuolelle, hyödynnettäväksi noin 153 GWh.

Kantolan alueen puutuoteyritysten prosesseissa syntyvistä sivutuotteista saatava energiamäärä, yhteensä 358,5 GWh on noin kolme kertaa suurempi kuin tuotantoprosesseissa kulutettu 126,4 GWh.

Kantolan alueella tuotetulla energialla on suuri merkitys, sillä Kuhmon kaupungin alueen kaikkien rakennusten lämmitysenergian, sähkön ja liikennepolttoaineiden käytön määrä (primäärienergian käyttö) oli 478 GWh vuonna 2007.

Lähetä kommentti