sunnuntaina, toukokuuta 27, 2012

Biotech Village teknologiakylän investointisuunnitelma

BEV0001

Yllä oleva kuva osoittaa symbolisesti, mitä meidän tulee tehdä hajautetun energiantuotannon hyväksi. Biotech Villages –teknologiapuiston ensimmäinen investointivaihe voisi pitää sisällään seuraavia elementtejä:

1 Monipolttoaineita hyödyntävä bioenergialaitos ja jakeluverkosto  (pilotti) 1 – 2  MW 2 –3 Me
2 Biotech Villages tutkimus- ja koulutusyksikkö 1 Me
3 Tutkimuslaitteet, metodit ja laboratorio 1 Me
4 Teknologiakylän yritysten ja toimijoiden tilat ja asunnot 5 Me
5 Yhteensä 9 – 10 Me

Tutkimusta ja koulutusta tarvitaan tuottavan bioenergiatalouden aikaansaamiseksi. Suit sait avaimet käteen vientitoiminnan vaihtoehdoksi tarjoamme strategista allianssia, jolla tähtäämme pitkäjänteiseen teknologiayhteistyöhön.

Operaation alku nojaa biotalouden kehittämiskeskukseen, jonka osakkaiksi haemme yhdessä alan parhaita voimia Pohjoismaista ja Euroopasta.

Yhteistyössä osaamistamme jakamalla pystymme ratkaisemaan bioenergian monipuoliseen hyödyntämiseen liittyviä ongelmia ja kehittämään uutta.

  1. yhteisellä projektilla luomme uusia ja pysyviä työpaikkoja maaseudulle (kymmeniä, satoja, jopa tuhansia)
  2. järkevällä win-win –yhteistyöllä pääsemme maksimaaliseen kustannustehokkuuteen
  3. yksi bioenergialaitos tai –pilotti ei kesää tee: tähtäämme kymmenien ja satojen hajautettujen yksiköiden rakentamiseen Unkariin ja naapurimaihin
  4. laajennamme yhdessä rajojen ulkopuolelle ratkaisuja monistamalla
Lähetä kommentti