tiistaina, lokakuuta 23, 2012

Suomen Mineraalistrategia

suomenmineraalistrategia

KUVA: Suomen Mineraalistrategia, Finland (2009 – 2015)

Tämän postauksen taustalla ja motiivina ovat KAINUUN KAIVANNAISALAN TOIMIALAPÄIVÄN 18.10.2012 havainnot, huomiot, keskustelut ja muistiinpanot, jotka kertovat maan alla muhivista mahdollisuuksista.

Metallimalmien ja muiden mineraalien hinnat kääntyivät 2000-luvun alkupuolella vahvaan nousuun, mikä johtui etupäässä Kiinan, Intia ja monien muiden kehittyvien kansantalouksien voimakkaasta kasvusta.

Tämä moninkertaisti metallien hinnat muutamassa vuodessa. Suomessa hintojen noususta on ollut seurauksena ennennäkemätön kaivosbuumi. Kaivosteollisuuden tuotanto ja työllisyys moninkertaistuvat. Erityisesti kasvusta hyötyvät Pohjois- ja Itä-Suomi, joissa työttömyys on ollut suurinta.

Kaivosteollisuuden parantuneet näkymät ovat johtaneet suuriin investointeihin myös Ruotsissa.

Kaivannaisteollisuuden kehittämisohjelma

Kainuun Etu Oy yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa on valmistanut yritysten tarpeista lähtevän alueellisen kaivannaisteollisuuden kehittämisohjelman. Ohjelma on ensimmäinen koko Suomessa. Se on tarkoitettu toteutettavaksi aikavälillä 2009 - 2015.

Ohjelma koostuu pitkäjänteisestä kehittämisstrategiasta ja sitä käytännössä toteuttavista hankkeista, joiden luettelo päivittyy jatkuvasti. (Katso alla olevat linkit)

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA julkaisi keväällä 2011 kattavan selvityksen koko kaivannaisalan vaikuttavuudesta kattaen kaivostoiminnan, luonnonkiven jalostuksen, kiviaineksen käytön ja näihin aloihin liittyvän teknologiateollisuuden.

Lähetä kommentti