maanantaina, joulukuuta 10, 2012

Talvivaarakohussa on myönteistäkin

talvivaara_mentu 

KUVA: Juva V. Mentu, Jyväskylä, Finland (10.12.2012)

Juha Mentu: Kommenttini kasallisella tasolla eli KESKISUOMALAINEN-lehden pääkirjoitussivulla tänään, 10.12.2012. Hillitsin "kiukkuista kynääni" mutta toin silti esiin unohtuneen ympäristöteknologian ja -mikrobiologian. Myönteisyys kohussa: "...se on tuonut yleisön tietoisuuteen ympäristökemian ja -toksikologian perusfaktoja sekä korostanut kaivosten suunnittelun "marssijärjestystä": ympäristöteknologian tulee olla suunnitelmissa mukana alusta alkaen..." Korostin myös limnologisia ja ympäristömikrobiologisia seikkoja sekä suosittelin kaivosalan päättäjille "...samanlaista otetta kuin millä maamme paperitehtaat ovat pyrkineet vakavasti hoitamaan ympäristöongelmiaan jo vuosikymmeniä".

Hyvä Juha! Selkeä asiantuntijakannanotto: “Yksi asia on kuitenkin päässyt uutisoinnissa unohtumaan. Nimittäin veden mukana tulevien, liukoisten aineiden vaikutukset purkualueiden mikrobistoon. Vakavimpana riskinä näen sulfaatin vaikutukset niukkahappisissa pohjalietteissä, joissa se edistää sulfaattipelkistäjäbakteerien rikkivedyn tuotantoa.”

“Raskasmetallien vaikutuksia vesistöjen luontaiseen mikrobistoon tulisi myös perusteellisemmin selvittää. “Onni onnettomuudessa” on kuitenkin, että Talvivaara sinänsä valitettavien, ennakoinnin puutteesta johtuvien päästöjen uutisoinnilla on ollut suuren yleisön ympäristötietoutta lisäävä vaikutus”, kirjoittaa teollisuus- ja ympäristömikrobiologi Juha V. Mentu.

Lähetä kommentti