torstaina, helmikuuta 28, 2013

Tervetuloa Kokkolaan biotalousfoorumiin 6.3.2013 klo 9-17 | Biotalous

Juha Mentu, miltä tämä tilaisuus tuntuu? Olisiko nenä päähän meidän some-pyrkimyksille?

Keskipohjalaisille avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa Suomen tällä hetkellä merkittävimpään elinkeinopoliittiseen strategiatyöhön.  Kansallista biotalousstrategiaa valmisteleva tapahtuma järjestetään Kokkolassa maaliskuun alussa. Vastaavia tilaisuuksia on koko Suomen alueella vain kolme.

Helge: Entä jos menisimme Biotechtouch -reporttereina paikan päälle? Tilaisuus vaatisi ainakin minulta matkustamista paikan päälle tilaisuutta edeltävänä iltana.

Uusiutuvien luonnonvarojen talous on Suomelle niin suuri mahdollisuus, että kolme ministeriötä (MMM, YM ja TEM) ovat yhdistäneet voimansa biotalousstrategian valmistelutyössä. Valmistelu on hyvin avointa ja biotalouden tulevaisuuden visioinnista kiinnostuneet voivat hyvin helposti osallistua strategiatyöhön myös netin kautta. Kokkolan työseminaari on kaikille avoin esittely ja osallistumistilaisuus.

Helge: Avoin yhteistyö ja innovointi sopii meille mainiosti. Voisimme matkustaa osan matkasta yhdessä.

Keski-Pohjanmaalla on mahdollisuus ottaa täysi hyöty irti nyt tehtävistä biotalouslinjauksista. Biotalouden vahvuuksia ovat monipuoliset ja uudistuvat biovarannot kuten runsaat metsät, puhdas vesi, turvalliset elintarvikeketjut, vahva biotalouden osaaminen tutkimuksessa, kehityksessä ja koulutuksessa sekä esimerkiksi puurakentamisessa ja laitevalmistuksessa.

Helge: Biotalouden käsitettä laajennetaan. Tuttuja teemoja meille kaikki, eikö niin?

Olemassa oleva teollisuus käyttää paljon bioenergiaa. Uusissa biotalouden arvoketjuissa ja tuotteissa on paljon mahdollisuuksia paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti.

Helge: Olemme kirjoitelleet näistä mahdollisuuksista vuosia.

Kokkolan tilaisuudessa ovat paikalla mm. biotalousstrategian työryhmän puheenjohtaja Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriöstä, erikoisasiantuntija Asmo Huusko GTK :sta,  tutkija Erja Ämmälahti TEKES:stä.ja tutkimusjohtaja Leena Paavilainen, METLA:sta.  Keski-Pohjanmaalla biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin paneudutaan sekä maakunnan liiton että Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien johdolla.

Helge: Name dropping!

Kaikille avoimen työseminaaripäivän päätteeksi tehdään yhteinen tutustumiskäynti Pohjois-Euroopan suurimpaan, epäorgaaniseen kemian teollisuusalueeseen ja siellä myös sijaitsevalle Kokkolan biokaasulaitokselle.

Helge: Suuri ja mahtava ;) kiehtoo lukijoitamme.Lähetä kommentti