tiistaina, huhtikuuta 23, 2013

Biokaasu on metaanin ja hiilidiksidin seos

Pieneliöt tuottavat  biokaasua eloperäisestä materiaalista hapettomissa oloissa. Kainuussa on kaksi biokaasua tuottavaa maatilaa.

Biokaasun tuotantoon tarvitaan ilmatiivis säiliö, reaktori. Biokasutettavaa materiaalia eli syötettävää lisätään reaktoriin päivittäin tai viikoittain.

Metaania voidaan käyttää energian lähteenä. Sillä voi tuottaa lämpöä ja sähköä tai valmistaa liikenteen polttoainetta.

Biojätteestä tai lannasta saadaan biokaasua. Maissia tai ruokohelppiä viljellään varta vasten biokaasuntuotannon materiaaliksi.
Biokaasua voi tuottaa puuta lukuun ottamatta kaikesta materiaalista,  joka on  joskus ollut elävää.  Sitä muodostuu myös eläinten suolistossa, soilla ja kaatopaikoilla.

Tonnista lehmän lietelantaa saadaan 7 - 14 kuutiota metaania. Tämä vastaa yhtä monta litraa kevyttä polttoöljyä.

Kaikki syötteen sisältämät ravinteet, kuten typpi ja fosfori, ovat tallella myös jäännöksessä. Se on kasveille käyttökelpoisempi lannoite kuin raakalanta.

Biokaasun tuotanto hävittää lannasta suurimman osan taudinaiheuttajista ja rikkakasvien siemenistä. Myös lannan haju häviää lähes kokonaan.

Maatila voi olla omavarainen lämmön ja sähkön suhteen tuottamalla biokaasua lannasta, peltobiomassasta ja esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätteistä.

Biokaasusta saadaan paras hyötysuhde, kun se käytetään lämmöksi. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa biokaasun energiasisällöstä voidaan hyödyntää sähkönä 35 prosenttia ja lämpönä 50 prosenttia.

Lähde: MTT-esite, Energiamessut, Paltamo 19. - 20.4.2013 | www.mtt.fi 

 
Lähetä kommentti