sunnuntaina, huhtikuuta 21, 2013

Lanta on arvokas mutta haastava kierrätysravinneLanta

Originally uploaded by Helge V. Keitel
 Heli Saavalainen nosti kirjoituksessaan, HS Kotimaa 17.4.2013, kijorituksessaan esille pelloille levitettävän lannan ravinnepäästöriskeistä.

Lanta on kasvituotannon hyödynnettävä kierrätysravinne. Sen käytöllä voudaan vähentää mineraalilannoitteiden käyttöä ruontuotannossa.

Lantaan liittyy haasteita, jotka aiheuttavat kotieläintuotannon alueellista keskittymistä ja itse lannan ominaisuuksista.

Noin 90 prosenttia viljelijöistä on sitoutunut tieukempiin ympäristötuen rajoituksiin. Fosforitaso on alentunut kadestatoista kilostaneljään.

Lannan energiakäytössä fosfori ei häviä käsittelyssä. Fosforin kemiallinen sitominen, kuten yhdyskuntalietteissä, olisi kierrätysravinteiden haaskausta. Katso professori Eila Turtolan ohjetta lannan levittämisestä mahdollisimman laajalle peltoalueelle.

Uusia tehokeinoja etsitään maatalouden ravinnekuormitukseen

Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi on kehitteillä aiempaa huomattavasti nopeampia keinoja. Uudet aktiiviset vesienpuhdistusmenetelmät perustuvat tiettyjen materiaalien kykyyn sitoa ravinteita suoraan valumavedestä tai muuttaa ravinteita vähemmän rehevöittävään muotoon.

Tehokeinoissa hyödynnetään esimerkiksi teollisuuden sivutuotteita, jotka sisältävät fosforia sitovia aineita. Professori Eila Turtola MTT:stä kertoo, että uusia keinoja kehitetään erityisesti alueille, joilla pintamaan fosforipitoisuus on korkea.

- Tällaisia maita on Suomessa yli 150 000 hehtaaria, Turtola arvioi.

Uudet menetelmät sopivat hyvin myös pistemäisiin päästölähteisiin, esimerkiksi hevostarhojen valumavesien käsittelyyn.


Lähde: Heimo Hanhilahti, osastopäälliikö; Tiina Malm, neuvotteleva virkamies MMM; Helsingin Sanomat 19.4.2013


Lähetä kommentti