perjantaina, toukokuuta 10, 2013

Hajautetun uusiutuvan energian investoinnit

biokaasurapo

Kuva: Opintomatka Itä-Suomen biokaasulaitoksiin (16.- 18.3.2011)

Keskustelin Saksasta palattuamme Envitecpolis Oy:n palveluista ja e-farm-laskentaohjelmasta, sekä pienistä, vaihtoehtoisista CHP-laitoksista Matti Arffmanin kanssa.   Arfman mainitsi Huutolan tilan esimerkkinä, jossa e-farm –ohjelmaa käytettiin alustavien investointilaskelmien tekemiseen.  

Halpa energia ja logistiikka ovat alueellisesti merkittäviä ja olennaisia asioita. Edullinen energia on USA:ssa nimetty kautta aikojen olennaisimmaksi kasvun edellytykseksi ja Suomessa on luotettu suuriin ja keskitettyihin energiatuotannon ratkaisuihin. Monet asiantuntijat vierastavat meillä pieniä ja hajautettuja ratkaisuja. Energiapolitiikassa uskotaan, että “suuri on kaunista” – ja tehokasta.

Maatilan tarvitsema energia saadaan jalostamalla omia sivutuotteita, kuten lantaa, lajittelutähteitä, puuta ja olkea. Uuden sähköverkkosovelluksen avulla mahdollisesti yli jäävä sähkö voidaan myydä valtakunnan verkkoon. Saksasta löytyy läjäpäin toimivia ratkaisuja, meillä vielä harjoitellaan.

Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa ollaan edellä meitä, mutta kyllä täälläkin tapahtuu. Hajautettujen ratkaisujen rakentajat ovat heränneet. Kainuussa on tietojeni mukaan kolme toimivaa biokaasulaitosta. Yksi Suomussalmella, toinen Sotkamossa ja kolmannen sijaintia selvittelen.

Välineitä vaihtoehtoisten energiamuotojen valintaan

Hajautettu energiantuotanto tukee aluetaloutta monin tavoin. Kun lämpöä, sähköä ja liikennepolttoaineita tuotetaan paikallisista raaka-aineista, eurot jäävät hyödyttämään alueen taloutta. Valtion niukat tukitoimet hidastavat biokaasuteknologian yleistymistä. Esimerkkitiloja on vielä vähän, eikä laitevalmistajille ole kertynyt kokemusta toimivista laitoksista.

Biokaasuinvestoinnin takana onkin usein asiaan perehtynyt isäntäväki. Biokaasun avulla maatila voi olla energiaomavarainen. Energiahyödyn lisäksi biokaasutuotanto hyödyntää ympäristöä. Avoimessa lietesäiliössä kupliva saadaan talteen. Metaani lisää kasvihuoneilmiötä 21 kertaa hiilidioksidia enemmän.

Maatiloilla on mahtavana raaka-ainepotentiaalina lantaa ja peltobiomassat. Lisäsyötteiksi kelpaavat vaikka ravintoloiden grilliöljyt ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat, joiden vastaanottamisesta tila saa tuloja.

Käsiteltävän materiaalin typpi muuttuu prosessissa liuoksen muotoon, joka on helposti kasvien käytettävissä. Tila säästää lannoitteiden hankinnassa. Runsaasti energiaa ja luonnonvaroja kuluttavaa lannoitevalmistetta voidaan vähentää.

Huutolan tila Suomussalmella tuottaa energiansa itse

Kuusi kuutiota lietelantaa ja tuhat kiloa säiliörehua vuorokaudessa käyttävä laitos lämmittää tilan kaksi asuinrakennusta ja kaikki lämmitystä vaativat tuotantorakennukset sekä käyttöveden.

Tavoitteena on tuottaa noin 150 000 kilowatin sähkönkulutuksesta 80% biokaasulla.  Systeemistä menee jonkin verran tasausvirtaa valtakunnanverkkoon.

Oppia oman biokaasulaitoksen rakentamiseen tilanomistaja Markus Moilanen haki vuonna 2008 Saksasta. Hän kuvasi  toimivia ratkaisuja ja imi tietoa saksalaisilta kollegoiltaan. Saksan matka auttoi oman toteutuksen suunnittelussa. Ammattiapua Moilanen on tarvinnut suunnitelman puhtaaksi piirtämiseen, kantavien rakenteiden suunnitteluun, paloluokituksiin ja generaattorin sähkösuunnitteluun ja toteutukseen.

 • Investointisuunnitelman kustannusarvio oli noin 260 000 euroa
 • pienen laitoksen rakentamiseen ei tarvitse ympäristölupaa, kun laitokselle ei tuoda ulkopuolisia jätteitä
 • lämmöntuotanto käynnistyi helmikuussa 2012
 • sähköntuotanto marraskuussa 2012
 • lopullinen kustannus 262 500 euroa
 • takaisinmaksuajaksi laskettiin 11,5 vuotta
 • valmiina ostettavien laitosten takaisinmaksuajat ovat 20 – 30 vuotta
 • haasteena biokaasun käyttö tilan ajoneuvokalustossa

Investointiin sisältyi 2000 kuution lietesäiliö ja kolmasosa seosrehuvaunun hankintahinnasta. Omalle työlle Markus Moilanen ei ole laskenut rahallista arvoa.

Ilman lannoitehyötyä takaisinmaksuaika olisi pidempi: tilan lannoitelasku tipahti 12 000 eurolla, mikä on iso summa vuodessa.

Prosessin tuloksena syntyvä käsittelyjäännös on kasveille käyttökelpoisempaa lannoitetta kuin raakaliete. Se on myös hajuttomampaa ja sitä voi käyttää myös talojen läheisyydessä, jolloin myös lannanlevitysala kasvaa.

Aiemmin tilan toinen asuinrakennus lämmitettiin öljyllä, jota kului 3 000 litraa vuodessa. Toisen lämmitykseen tarvittiin puuta. Lannoitehyödyn lisäksi lämmityskustannuksista tuleva säästö on huomattava.

Envitecpolis Oy

Yritys tarjoaa puolueetonta ja laitetoimittajariippumatonta tukea ja apua hajautetun uusiutuvan energian investointiprosessien kaikkiin vaiheisiin. 

Pitkäjänteistä aidosti asiakkaan tarpeista ja tavoitteista lähtevää yhteistyötä. Kohteina ovat maatilat. Asiakkaita ovat ympäristöliiketoimintaa tekevät yritykset, hajautetun uusiutuvan energian tuottajat ja investoijat, kunnat, tutkimus, koulutus- ja kehitysorganisaatiot sekä ministeriöt.

Envitecpolis -palvelut tarjoavat tietoa, tukea ja apua investointiprosessin alkuvaiheeseen.

Kun investointisi on lähdössä liikkeelle ja olet lyömässä kuokkaa maahan, saat kaiken tarvitsemasi tuen investoinnin eteenpäin vientiin EnergiaRäätäli® Palveluista.

- Istutaan alas, käydään yhdessä läpi tarpeesi ja me teemme juuri Sinun tarpeeseesi räätälöidyn ratkaisuehdotuksen.

Alla on esitetty tuotteidemme sijoittuminen investoinnin elinkaaren ajalle.

Hajautetun uusiutuvan energian investointipalvelumme perustuvat dokumentoituun Envitec Palvelukäsikirjaan, joka sisältää muun muassa menettelyohjeet ja kuvaukset eri prosessien ja työvaiheiden välisistä vuorovaikutuksista.

 

Oikopolut

PALVELUT

Ympäristöliiketoiminnan kehittäminen

Hajautetun uusiutuvan energian investoinnit

Kahdeksan energiamuotoa

 1. Biokaasu
 2. Tuulivoima
 3. Bioenergia
 4. Aurinkovoima
 5. jne

Matkaraportti

Maaningan biokaasulaitokse n kustannukset olivat 350 000  € + alv. Laitos toimitettiin avaimet käteen periaatteella ja toimittajana oli Metener Oy.

 1. Itä-Suomi
Lähetä kommentti