torstaina, toukokuuta 30, 2013

Sähkön kuluttajasta tuottajaksi

Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä enenevästi ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan.

Olosuhteiltaan sopivalla paikalla sijaitset omakotitalot, maatalot tai pienyritykset voivatkin harkita tuottavansa sähköä lähinnä omiin tarpeisiinsa esimerkiksi pientuulivoimalan tai aurinkopaneelien avulla.

Verkonhaltijan tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksen liittämisen jälkeen.

20130412_100531

Kuva: Helge V. Keitel, KK-Net, Bioenergia-matka Rheinland-Pfalz (12.042013)

RIISTAVESI | Timo ja Arja Miettisen ladon katon eteläpuoleisen lappeen peittävät aurinkopaneelit. Navetan päärakennuksen katon harjalla seisovat lisäksi aurinkokeräimet, joista saadaan neljäsosan energiasta kuuman veden lämmitykseen navetan tarpeisiin ja perheen lämpimään käyttöveteen.

Talon lämmitys hoituu maalämmöllä ja tuvan nurkkaa hallitsevalla leivinuunilla.

Tilan isäntä Timo Miettinen myöntää, että aurinkoenergiaan hurahtaminen on eräänlainen harrastus. Katolle on sijoitettujen paneelien ja keräimien hintalappu on parikymmentätuhatta euroa. Aurinkosähkön tuottaminen on luomuviljelijälle arvovalinta. Jonkinasteinen omavaraisuus painoi valintaa tehdessä.

Sähköntuotto aurinkopaneeleilla kiinnostaa kuluttajia. Suurin hyöty piensähköntuottajalle on, että pystyy käyttämään tuottamansa sähkön. Sähkön myynnillä ei rikastu.

 • Miettisten esimerkissä aurinkopaneelien maksimiteho 13 kW

Periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä sähkön pientuottajaksi ja myydä ylijäämäsähköä verkkoon. Omaa sähköntuotantoa pohtivan kannattaa ottaa jo hankkeen alkuvaiheessa yhteys sähköyhtiöön. Myös kunnan rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä.

Jos sähköä on tarkoitus syöttää verkkoon, tehdään siitä aina sähköyhtiön kanssa erillinen tuotannon liittymis- ja verkkopalvelusopimus. Sopimusta tehtäessä sähköyhtiö kaipaa tietoa järjestelmästä, sen tehosta, teknisistä tiedoista ja paikasta, johon tuotanto tulee. Sähköyhtiö haluaa myös tietää, onko kyseessä saareke vai rinnankäyttö sähköverkon kanssa.

Saarekekäytössä yhtiön sähköverkko kytketään kokonaan pois käytöstä. Rinnakkaiskäytössä verkkosähkö on käytössä koko ajan oman sähköntuotannon rinnalla. Jos sähkönotto ja –tuotanto tapahtuvat samassa pisteessä, on mittalaitteeksi asennettava kWh-mittari, joka mittaa kiinteistöön tulevan sähkön ja sähköverkkoon tuotetun sähkön.

 1. liittymismaksu
 2. johtojen rakentaminen
 3. suojausjärjestelmä
 4. kytkentämuutokset

Aurinkopaneelien sekä kiinteistön sähköasennuksista vastaa sähköurakoitsija.

Lähde: Lue koko tarina http://www.digipaper.fi/kymenlaaksonsahko/111989/  (sivut 22 – 23)

Lue myös: http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/pientuotanto 

Aurinkolämpöä sähkölämmityksen pariksi

Nykyiset aurinkokeräimet ovat omiaan sähkölämmityksen pariksi, lämpimän käyttöveden tuottajaksi. Rahallinen satsaus rajoittuu muutamaan tuhanteen euroon, asentaminen on usein helppoa. On sama lämpiääkö rakennus sähköpatterein, kaapelilattialämmityksellä, kattolämmityskelmuilla vai ikkunalämmityksellä.

Jos sähkölämmitys on varaava ja sen parina on vesikierto lattiassa, voidaan aurinkoenergiaa hyödyntää myös huonetilojen lämmitykseen, koska systeemi jo sisältää aurinkolämpöjärjestelmän keskeisen elementin, ison vesivaraajan. Öljy- ja puulämmityksen pariksi aurinkokeräimet sopivat niin ikään.

Kaukolämmön kanssa ne eivät sen sijaan ole parhaimmillaan. Voisi ajatella, että keräimillä lämmitetään vesivaraajaa, varaajasta otetaan lämpö kulutukseen, ja mahdollisesti tarvittava lisäenergia otetaan kaukolämpöverkosta. Kaukolämmön tuottajan kannalta tämä on kuitenkin huono vaihtoehto, koska kaukolämpövesi ei tehokkaasti jäähdy kuluttajan lämmönjakokeskuksessa.

 

Näin hankit aurinkolämpöjärjestelmän

 • Ota yhteyttä suunnittelijaan, joka on yleensä LVI-suunnittelija. Kerro aikeistasi.
 • Pyydä suunnittelija käymään. Vertaile järjestelmiä. Sovi suunnitelman tekemisestä.
 • Kun saat tarjouspyyntöasiakirjat, toimita ne aikatauluineen haluamillesi LVI-liikkeille.
 • Saatuasi tarjoukset tarkista, että ne sisältävät pyydetyt asiat. Jos ei, pyydä lisätietoja.
 • Valitse työn tekijä yhdessä suunnittelijan kanssa. Valvojaksi käy esim. suunnittelija.
 • Pyydä suunnittelijaa ja liikettä laatimaan pienurakkasopimus. Muista sanktiopykälä!
 • Asennusliike asentaa ja säätää järjestelmän, ja laatii toimista tarpeelliset pöytäkirjat.
 • Tee vastaanotto- ja käyttöönottotarkastus asennusliikkeen ja suunnittelijan kanssa.
 • Varmista, että saat liikkeeltä kaikki asiakirjat ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.
 • Sovi tarvittaessa lämmönlähteen vuosihuolloista valitsemasi LVI-liikkeen kanssa.

Lähde: Motiva, Auringosta lämpöä ja sähköä

Lähetä kommentti