torstaina, kesäkuuta 13, 2013

Metso toimittaa bioöljyn tuotantolaitoksen Fortumin voimalaitokselle Joensuuhun

Metso toimittaa bioöljyn tuotantolaitoksen Fortumin voimalaitokselle Joensuuhun

Demonstraatiolaitos mahdollistaa bioöljyn valmistuksen metsätähteestä

Metso ja Fortum Power and Heat ovat allekirjoittaneet sopimuksen bioöljyn tuotantolaitoksen ja automaatiojärjestelmän toimituksesta Fortumin voimalaitokselle Joensuuhun. Kysymyksessä on demonstraatiolaitos, jossa metsähakkeesta ja muusta puubiomassasta valmistetaan bioöljyä. Laitoksessa valmistettavaa bioöljyä voidaan käyttää raskaan polttoöljyn sijasta, ja tulevaisuudessa se voi olla kemianteollisuuden ja biodieselin raaka-ainetta.

Laitoksen nimellinen teho on 30 MW öljyntuotantoa, ja sen suunniteltu vuosituotanto on 50 000 tonnia. Energiana vuosituotanto on 210 GWh, mikä vastaa yli 10 000 omakotitalon lämmityksen vuotuista kulutusta. Tuotantolaitos hyödyntää prosessissaan vuosittain 225 000 kiintokuutiometriä metsätähteitä ja sahanpurua. Bioöljyn tuotannon integrointi voimalaitosprosessiin mahdollistaa valmistuksessa syntyvän sivutuotteen hyödyntämisen sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Joensuussa valmistettavan bioöljyn käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä 59 000 tonnia vuosittain.

“Metso tutkii ja kehittää aktiivisesti uusia teknologioita, jotka tukevat kestävää kehitystä voimantuotannossa. Tämän tyyppiset demonstraatiohankkeet tukevat merkittävästi uusien tuotteiden kehittämistä kaupallisiksi tuotteiksi. Nyt toimitettavassa ratkaisussa integroidaan edullisesti bioöljyn tuotantolaitos leijukattilaan, jossa voidaan polttaa pyrolyysissä syntyvät lauhtumattomat kaasut ja koksi”, kertoo johtaja Kai Mäenpää Metson voimantuotantoliiketoiminnasta.
Lähetä kommentti