tiistaina, heinäkuuta 23, 2013

Tutkivaa journalismia kaivosteollisuudesta

Sotkamon Talvivaarasta on kirjoitettu, kiroiltu, someiltu ja uutisoitu kilometrikaupalla artikkeleita ja sähköisiä tarinoita. Sotkamo Silveristä tiedämme vähemmän; se on vielä käynnistysvaiheessa. Sotkamo Silver on rahoitusratkaisua vailla valmis toimintansa käynnistämiseen.

Suomen ja Pohjoismaiden kaivosteollisuuden kasvuun on 2000-luvulla ladattu suuria odotuksia. Kainuussa Talvivaarasta toivottiin lakkautetun UPM Paperitehtaan jatkajaa. Aikaisemmin UPM:lle siirtynyttä Kajaani Oy:n metsäyhtiötä kutsuttiin täällä “leivän isäksi”. Tuleeko Talvivaarasta koskaan sellaista? Sotkamo Silver Oy on kokoluokaltaan vaatimattomampi, mutta sen riskitkin ovat pienemmät.

Talvivaaran kivisellä polulla on kuljettu kriisistä kriisiin. Vettä on miljoonia kuutioita varoaltaissa ja aurinkoinen kesäsää ei ole haihduttanut ylimääriä taivaalle. Velkaa yhtiöllä on enemmän kuin laki sallii. Tuotantomäärät laahaavat toivotusta ja tulosta ei ole kertynyt viivan alle lainkaan.

Muutaman kvartaalin jälkeen YT-neuvotteluista ilmoittanut Talvivaaran kassavarat ovat kuivuneet olemattomiin, mutta puhdistamattomia vesiä on edelleen liian paljon vuotoherkissäpresstek altaissa.

Presstek ry järjestää kaivosmatkan Kainuuseen 18.-19 syyskuuta! Osallistun tilaisuuteen ja valmistelen nyt jo tutkimussuunnitelmaa. 

Kirjoitan ennakkoon juttuja sekä Silveristä että Talvivaarasta ja otan mielelläni vihjeitä lukijoiltani. Mitä haluaisitte tietää?

TEEMOJA (alustava tutkimussuunnitelma)

 1. Liiketoiminnan kehitys
  - maailmanmarkkinoiden hinnat
  - tuotantokustannukset
  - jatkojalostuksen näkymät
  - kysynnän kehitys
  - rahoituskustannukset
 2. Ympäristönsuojelu
  - prosessivedet
  - varoaltaat
  - puhdistusteknologia
  - pölypäästöt
  - melu
  - haju
 3. Yhdyskuntasuhteet
  - työpaikkojen kehitys
  - alihankinta
  - ympäristösuojelu
  - STOP Talvivaara
  - viranomaisten toimet
 4. Riskien hallinta
  - ympäristöriskit
  - taloudelliset riskit
  - teknologiset riskit
  - ongelmanratkaisu

20130314_173232

Lähetä kommentti